ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rehabilitasyon Hemşireliği HEM409 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Rehabilitasyon hemşireliği ile ilgili temel rehabilitasyon kavram ve ilkelerini kavrama ve tanımlama
  2-Holistik bakım kavramını kavrama ve tanımlama
  3-Fonksiyonel sağlık örüntülerine göre gruplanmış hemşirelik tanılarını bilme ve uygulama
  4-Psikososyal adaptasyon kavramlarını kavrama, tanımlama ve uygulama
  5-Nörolojik Rehabilitasyonda uygun hemşirelik girişimlerini planlama, uygulama ve değerlendirme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511212
  Proje2511010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Rehabilitasyonun tanımı, uygulama alanları, engelli, bozukluk, sakatlık tanımlamaları
  2 Rehabilitasyonda sınıflamalar / Hasta psikolojisi ve yaklaşımlar
  3 Psikososyal rehabilitasyona giriş, psikolojinin tanımı
  4 Bellek, kişilik ve psikososyal gelişim ve davranış terapileri
  5 Kronik hastalıklardan kalp ve solunum sistemi hastalarında rehabilitasyon
  6 Nöropsikolojik bozukluklar ve terapi/Stres, post travmatik stres sendromu, depresyon ve başa çıkma yolları
  7 Zeka ve zeka bozuklukları sosyal destek
  8 Ara Sınav
  9 Görme ve işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon
  10 Fiziksel engelliler psikososyal ve fiziksel rehabilitasyon/Yaşlılık ve psikososyal destek;ve fiziksel rehabilitasyon
  11 Engelli çocuklarda ve kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon
  12 Stres ve başetme yolları uygulamaları(TAT yaklaşımları)
  13 Hastalığa bağlı krizler, kronik ağrı, ve iletişim.
  14 Kanser hastası ve psikososyal -fiziksel rehabilitasyon
  15 Ödev ve çalışmalarının değerlendirilmesi
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr.Gör. Canan Ünlü
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Canan Ünlü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Akdemir N, Akkuş Y. Rehabilitasyon ve hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006 2. Bar-Or O, Rowland TW. Physiologic and Perceptual Responses to Exercise in the Healthy Child. In: Pediatric Exercises Medicine from Physiologic Principles to Health Care Application. 1 edition, Human Kinetics Publishers, 2004 3 .Birol L. Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. Genişletilmiş 5. Baskı, İzmir, 2004. 4. Enç N, Yiğit Z, Altıok M: Kalp Yetersizliği Hasta El Kitabı, Hayykitap, ISBN: 978-975-9059-38-5, I. Baskı, Barış Matbaası; İstanbul, Ekim 2005. 5. Krısten L.MAUK Editör:Özdemir. Çiçek,H.(2014)Rehabilitasyon Hemşireliği(Uygulamaya Güncel Yaklaşım).Nobel Yayınları.Ankara
  Yardımcı Kitap 1. Memiş S, Krespi Y, Durna Z, Tülek Z. Hasta ve Yakınları İçin İnme El Kitabı, İÜ Basımevi, İÜ Yayın no: 4379, İstanbul, 2003. 2. Pryor J, Smith C. A framework for the role of registered nurses in the specialty practice of rehabilitation nursing in Australia. Journal of Advanced Nursing, 2002; 39(3):249-257. 3. Wells M, Macbride S. Rehabilitation and Survivorship. In: Nursing Patients with Cancer Principles and Practice. Eds: Kearney N, Richardson A, 1th ed, Elsevier, 2006; p.799-819.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Öğrencinin, bireyin fonksiyonel kapasitesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik girişimlerin uygulanabilmesi için gerekli olan teorik bilgi ve uygulama becerilerini kazanmasıdır.
  Dersin İçeriği Rehabilitasyonun tanımı, uygulama alanları, engelli, bozukluk, sakatlık tanımlamaları Rehabilitasyonda sınıflamalar Psikososyal rehabilitasyona giriş, psikolojinin tanımı Bellek, kişilik ve psikososyal gelişim, Fizyoloji ve davranış terapileri Nöropsikolojik bozukluklar ve terapi Zeka ve zeka bozuklukları sosyal destek Görme ve işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon Fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon Engelli çocuklarda ve kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon Stres, post travmatik stres sendromu, depresyon ve başa çıkma yolları Hasta psikolojisi ve yaklaşımlar Hastalığa bağlı krizler, kronik ağrı, ve iletişim. Yaşlılık ve psikososyal destek Kanser hastası ve psikososyal destek
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. 2
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster