ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kültürlerarası Hemşirelik HEM412 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kültürlerarası Hemşireliğin Tanımını Yapar
  2-Sağlık ve Kültür arasındaki ilişkiyi bilir
  3-transkültürel hemşirelik modellerinin açıklar
  4-Kültürün iletişim süreci üzerindeki etkisini açıklar
  5-Kültürün sağlık ve hastalık üzerindeki etkisini analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   78
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,6 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, Amaçlar ve Kültür Kavramının Analizi.
  2 Kültür ve sağlık ilişkisi
  3 Kültür ve sağlık inançları
  4 Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri (Giger ve Davidhizardsın Transkültürel değerlendirme modeli 1)
  5 Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri (Giger ve Davidhizards ?ın Transkültürel değerlendirme modeli 2)
  6 Purnell`in Kültürel Yeterlilik Modeli
  7 Hemşirelikte kültürel bakım
  8 Ara Sınav
  9 Kültürlerarası farklılıklar ve bakım gereksinimleri
  10 Kültürlerarası İlteişim
  11 Lehninger Modeli
  12 Kültürel farklılıklara dayalı hemşirelik süreci
  13 Kültürel farklılıklara dayalı hemşirelik süreci (Vaka Sunumları)
  14 Kültürel farklılıklara dayalı hemşirelik süreci (Vaka Sunumları)
  15 Vaka Tartışması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi İlknur GÖL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nies MA, McEwen M (2007) Community/ Public Health Nursing Promoting the Health of Populations, 4. Edition, Saunders- Elsevier Co., Canada. Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Transculuterl Nursing Tortumluoğlu G. Transkültürel Examples of Cultural Care Model of Nursing. C.Ü. Journal of Nursing 2004, 8(2):47-57. Bayık A(2004). Research Culture. Research in Nursing and Pure Culture. II. National Nursing Research Symposium.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders öğrenciye, kültür ve sağlık ilişkisi, kültürel değerlendirme modellerini ve bu modellerin hemşirelikte kullanılması, halk sağlığı hemşiresinin kültürel farklılıkları dikkate alarak bakım gereksinimlerinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanmasına ilişkin hemşirelik girişimlerinin öğretilmesini amaçlar.
  Dersin İçeriği Kültür ve sağlık ilişkisi, kültürel değerlendirme modellerini ve bu modellerin hemşirelikte kullanılması, halk sağlığı hemşiresinin kültürel farklılıkları dikkate alarak bakım gereksinimlerinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanmasını içerir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 3
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 5
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster