ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hemşirelik ve Etik HEM303 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Etik ve deontoloji kavramlar, etik kuramlar ve etik ilkeler, hemşirelik mesleğinin etik ilkeleri açıklar
  2-Tıbba önemli katkıları olmuş hekimleri bilir
  3-Sağlık ekibinin üyesi olarak hemşirenin görev yetki ve sorumluluklar, hemşirelik ile ilgili hukuki metinleri kavrar
  4-Hemşirelik mesleğinin tarihi gelişimini kavrar
  5-Etik yönüyle mahremiyet, ötenazi, DNR, organ ve doku nakli, kürtaj ve yardımcı üreme tekniklerini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)6212
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, dersin içeriği ve amacının açıklanması
  2 Etik, Deontoloji Kavramları
  3 Eski Uygarlıklarda Tıp
  4 Ünlü Hekimler
  5 Türkiye`de ve Dünyada Hemşirelik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi
  6 Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği, Hemşirelik Mesleğinin Bağlı Olduğu Hukuki Metinler
  7 Etik, Etik Kuramlar
  8 Ara Sınav
  9 Etik İlkeler, Meslek Etiği, Tıbbi Etik, Hemşirelikte Etik, Hemşirelik Etik Kodlar
  10 Etik Yönüyle Mahremiyet
  11 Etik Yönüyle Kürtaj Yardımcı Üreme Teknikleri
  12 Etik Yönüyle Ötenazi
  13 Etik Yönüyle DNR
  14 Etik Yönüyle Organ ve Doku Nakli
  15 Araştırma ve Yayın Etiği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Dr. Müjgan ONARICI
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Müjgan Onarıcı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çobanoğlu Nesrin, Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, 1. Basım, Eflatun Yayınevi, Ankara, 2009. 2. Hakeri Hakan, Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 3. baskı, Ankara, 2010. 3. Özçelik Z., Karaduman B., Bafra K., Yıldırım A., Şenol Çelik S., Ülker S., Hemşirelikte Haklar ve Sorumluluklar, Türk Hemşireler Derneği, Ankara, 2006. 4. Şentürk Selva Erhan, Hemşirelik Tarihi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2011
  Yardımcı Kitap 1. Çobanoğlu Nesrin, (2011) "Özerklik Kavramının Klinik Etik Yansıması: Aydınlatılmış Onam (The Concept of Autonomy And its Reflection on Clinical Ethics: Informed Consent)" Aydınlatılmış Onam Özel Sayısı, Ed.: Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök. Çağrılı Makale, Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2011; 19 (2): 71-79. 2. Çobanoğlu Nesrin, (2009) "Kısıtlılarda ve Özel Gruplarda Klinik Araştırma Etiği" Sağlıklı Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2009, 7. Ulusal Sempozyum, Araştırma ve Yayın Etiği, Ed. Orhan Yılmaz, Ankara, s.105-111. Konuyla ilgili güncel makaleler
  Dersin Amacı Öğrencinin, hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimini, hemşirelik mesleğinin bağlı olduğu hukuki metinleri, sağlık etiği ile ilgili kavramları bilmesi, sağlık ile ilgili etik sorun/ikilemler hakkında bilgi sahibi olması ve konuyla ilgili farkındalık gelişmesi ve etik karar verme becerisini kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Giriş, dersin içeriği ve amacının açıklanması Etik, Deontoloji Kavramları Eski Uygarlıklarda Tıp Ünlü Hekimler Türkiye`de ve Dünyada Hemşirelik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği, Hemşirelik Mesleğinin Bağlı Olduğu Hukuki Metinler Etik, Etik Kuramlar Etik İlkeler, Meslek Etiği, Tıbbi Etik, Hemşirelikte Etik, Hemşirelik Etik Kodlar Etik Yönüyle Mahremiyet Etik Yönüyle Kürtaj, Yardımcı Üreme Teknikleri Etik Yönüyle Ötenazi Etik Yönüyle DNR Etik Yönüyle Organ ve Doku Nakli Araştırma ve Yayın Etiği
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 1
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 2
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 3
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 2
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster