ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Cinsel Sağlık ve Aile Planlaması HEM311 GÜZ 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenci, cinsellik, cinsel yakınlık, cinsel davranışlar ve cinsel sağlık terimlerini tanımlar
  2-Öğrenci, yaşam boyu bütünsel sağlık bakışıyla cinsel sağlık ve üreme sağlığının yeri ve önemini açıklar
  3-Öğrenci, kadın ve erkek cinsel işlev bozukluklarını açıklar
  4-Öğrenci, aile planlamasının önemini ve kullanılan yöntemleri açıklar
  5-Öğrenci toplumda cinselliğe bakış ve cinsellikle ilgili değerlerin oluşma süreçlerini anlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dünyada ve Türkiye`de kadın sağlığının durumu, Toplumsal Cinsiyet (gender) kavramı ve sağlığa etkileri
  2 Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri, istenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler
  3 Aile planlamasını tanımı, amaç ve önemi, tarihçesi
  4 Dünyada ve Türkiye`de aile planlaması politikaları, nüfus ve nüfus sorunları
  5 Aile Planlamasında başvuranın değerlendirilmesi-Aile planlaması danışmanlığı
  6 Doğal Aile Planlaması Yöntemleri, Bariyer yöntemler
  7 Hormonal kontrasepsiyon, Sadece progesteron içeren kontraseptifler
  8 Ara Sınav
  9 Ria, Gönüllü cerrahi sterilizasyon
  10 Özel durumlarda aile planlaması danışmanlığı
  11 Cinsellik ve cinsel sağlık kavramı, Cinselliğin psikososyal boyutu
  12 Yaşam evrelerine göre cinsel gelişim
  13 Cinsel eylem fizyolojisi, Cinsel fonksiyon bozuklukları, Cinsel haklar
  14 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma
  15 Cinselliği etkileyen faktörler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Derya KAYA ŞENOL
  Dersi Verenler

  1-)10794 10794 10794

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Nuriye Büyükkayacı Duman. Cinsel Sağlık. Nobel Tıp Kitabevi 2. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği; Sistem Ofset Matbaacılık; 7. Baskı Ankara, 2005. 3. Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri Katılımcı Kitabı, TC. SB. Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara, 2005.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Cinsel sağlık, üreme sağlığının tanımı, Dünya ve Türkiye`de CS / ÜS`nin durumu, ölçütler ve bütünsel yaklaşımla sunulan Cinsel sağlık/Üreme Sağlığı hizmetleri konusunda bilgi kazanmak ve yaşaman faklı dönemlerinde görülen cinsel sağlık sorunları ve hemşirelik yaklaşımları konusunda bilgi kazanmalarını sağlamak.
  Dersin İçeriği Cinsel sağlık bilgisi eğitimi, cinselliğe bakış, cinsel kimlik gelişimi,kadın erkek yaşamının farklı dönemlerinde ortaya çıkan cinsel sorunlar ve bu sorunların bedensel, ruhsal, sosyal ve sosyal etkileri, üreme sağlığı ve güvenli davranış, ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar, başvuru merkezleri, mutlu ve güvenli cinsellik, CYBE/AIDS, haklar, cinsellik ve şiddet, cinsel sağlık eğitimi uygulamaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 5
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster