ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kaza ve Afetlerden Koruma HEM315 GÜZ 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kaza ve afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak
  2-KRNB(Kimyasal, Radyason, Nükleer, Biyolojik ) Kaza veya Saldırıda İlk Yardım ve Sağlık Hizmeti Uygulamak
  3-Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele Etmek
  4-Depremde Kişisel Can Kurtarma
  5-Triyaj, KBRN Riskini Değerlendirmek
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512020
  Proje2512525
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   131
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,37 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kaza ve Felaketlerin tanımı, tipleri ve trafik kazaları ve korunma
  2 İş kazaları ve korunma
  3 Ev kazaları ve korunma
  4 Diğer kazalar ve korunma
  5 Felaketler ve korunma
  6 Doğal afetler ve korunma/ Deprem
  7 Yangın yanma ve korunma
  8 Ara Sınav
  9 İlk yardımın önemi, ilkeleri (6T), İlk yardım çantası, 112, ambulans
  10 KBRN Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer)
  11 Yaralının kurtarılması-yaralının taşınması
  12 Triaj, telekominikasyon
  13 İlk yardım gerektiren durumlar
  14 ilk yardım ve sivil savunma
  15 Afet durumları ve ilk yardım
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Canan ÜNLÜ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Canan Ünlü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Güngör T. , İlk Yardım, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 1992 2. Yürügen B., Durna Z. Afetlarde Hemşirelik Bakımı ve İlk Yardım, AÖF Yayınları 1992 3. Altıtaş K H ve diğerleri. Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi. 2013. Hacettepe Üniversitesi Yayınları
  Yardımcı Kitap 1. Standard fırst aıd cours multimedia system Çeviri: Ülkü. İlk Yardım. Güven matbaası 1982 2. Babadağ K. ve diğerleri Kaza ve Yaralanmalarda Hemşirelik Uygulamaları Atlası, Birol yayınları 2001 3. Süzen B. Temel İlk Yardım, Bedray yayınları 2008 4. Bilir N, Yıldız A N.İş Sağlığı ve Güvenliği. 2014 Hacettepe Üniversitesi Yayınları
  Dersin Amacı Günlük yaşamdaki ani durumlarda, kaza ve doğal afetlerden korunmak. Bunların olduğu zamanda; yaralanan birey ya da grupların yaşamını kurtarmak amacıyla olayların olduğu yer ve zamanda yapılacak ilk yardım uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazandırır.
  Dersin İçeriği 1. Kaza ve Felaketlerin tanımı, tipleri ve trafik kazaları ve korunma 2. İş kazaları ve korunma 3. Ev kazaları ve korunma 4. Diğer kazalar ve korunma 5. Felaketler ve korunma 6. Doğal afetler ve korunma/ Deprem 7. Yangın yanma ve korunma 8. İlk yardımın önemi, ilkeleri (6T), İlk yardım çantası, 112, ambulans 9. KBRN Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) 10. Yaralının kurtarılması-yaralının taşınması 11. Triaj, telekominikasyon 12. İlk yardım gerektiren durumlar 13. ilk yardım ve sivil savunma 14. Afet durumları ve ilk yardım
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 2
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. 3
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster