ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hemşirelikte Eleştirel Düşünme HEM317 GÜZ 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hemşirelikte eleştirel düşünme ile ilgili kavramları tanımlar.
  2-Eleştirel düşünmenin önemini ifade eder.
  3-Eleştirel düşünmenin boyutlarını ve standartlarını tanır.
  4-Eleştirel düşünürün özelliklerini içselleştirir.
  5-Hemşirelikte eleştirel düşünmenin önemini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler2011818
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011818
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   107
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,57 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Düşünme ve Düşünme Süreçleri, Düşünme Becerileri
  2 Hemşirelikte Düşünme
  3 Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Düşünme Boyutları
  4 Eleştirel Düşünmenin Standartları
  5 Eleştirel Düşünme Eğilim ve Becerisi
  6 Hemşirelikte Eleştirel Düşünme
  7 Problem Çözme ve Hemşirelikte Problem Çözme Süreci
  8 Ara Sınav
  9 Karar verme ve Hemşirelikte Karar verme süreci
  10 Etik Karar verme ve Hemşirelikte Etik Karar Verme Süreci
  11 Öncelikleri Belirleme ve Hemşirelikte Öncelikleri Belirleme Süreci
  12 Vaka tartışmaları
  13 Vaka tartışmaları
  14 Vaka tartışmaları
  15 Vaka tartışmaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Satı DİL
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Satı Dil

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Yıldırım B. Ö (2010). Hemşirelikte Eleştirel Düşünme (Uygulamalı Yaklaşım), Aydın Tuna Matbaacılık/Aydın. 2. Nosich M. G. (2012). Eleştirel Düşünme Rehberi Çev: Birsen Aybek., Anı Yayıncılık/Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Angel, B.F., Duffey, M., Belyea, M. An Evidence-Based Project for Evaluating Strategies To İmprove Knowledge Acquisition an Critical Thinking Performance in Nursing Students?, Journal of Nursing Education, 39:5, 2000, 219-228. 2. Carroll, R.T. (2007), Teaching critical thinking. [Online] Available: http://www.skepdic.com/essays1 (July 1, 2011). 3. Facione, P.A.Critical thinking: what it is and why it counts. [Online] Available: www.calpress.com/pdf_files/what&why.pdf (May 17, 2011). 4. Johnson, A.P. (2000) Up and out: using creative and critical thinking skills to enhance learning. Boston: Ally & Bacon 5. McCallister, C. (2004). Writing education practices within the reconceptualized curriculum. Kincheloe, J. L., Weil, D. (Eds.), Critical thinking and learning: an encyclopedia for parents and teachers. Westport, Connecticut: Greenwood Press 6. Paul, R., Elder, L. (2004). Critical thinking and the art of close reading, part III. Journal of Developmental Education, 28, 36?37. 7. Yıldırım, Ö.B. (2011). Sağlık profesyonellerinde eleştirel düşünme. Ay, F.A. (Eds), Sağlık uygulamalarında temel kavramlar ve beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 106-115.
  Dersin Amacı Bilginin hızlı bir biçimde üretildiği ve paylaşıldığı bir dünyada sorgulayıcı ve seçici olabilmek; birçok kaynaktan elde edilen bilgileri toplanma, düzenlenme ve eleştirel düşünme süreçlerini kullanarak değerlendirme yapmak; eğitim-öğretim ortamlarında eleştirel düşünme tutumunun geliştirilmesini sağlamak.
  Dersin İçeriği Düşünme ve Düşünme Süreçleri, Düşünme Becerileri Hemşirelikte Düşünme Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Düşünme Boyutları Eleştirel Düşünmenin Standartları Eleştirel Düşünme Eğilim ve Becerisi Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Problem Çözme ve Hemşirelikte Problem Çözme Süreci Karar verme ve Hemşirelikte Karar verme süreci Etik Karar verme ve Hemşirelikte Etik Karar Verme Süreci Öncelikleri Belirleme ve Hemşirelikte Öncelikleri Belirleme Süreci Vaka tartışmaları Vaka tartışmaları Vaka tartışmaları Vaka Tartışmaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 2
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 5
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 3
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 4
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster