ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hemşirelikte Liderlik Girişkenlik HEM313 GÜZ 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Liderlik sürecini analiz edebilme ve hemşirelikte liderliğin öneminin farkına varabilir
  2-Profesyonel hemşirelik uygulamalarında hemşire liderlerin rol ve işlevlerini tartışabilir
  3-Profesyonel hemşirelik uygulamalarında hemşireler için güç ve önemini tartışabilir
  4-Vizyon kavramını ve hemşirelik uygulamalarında vizyoner liderliğin önemini kavrar
  5-Bireysel ve profesyonel konumlandırma bildirimi geliştirebilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje10000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   111
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,7 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, hedef ve beklentilerin gözden geçirilmesi, liderlik ile ilgili kavramlar Liderlik ve liderlik teorilerine giriş.
  2 Hemşirelikte liderliğe tarihsel bakış (ödev hazırlığı: Biyografisi verilen bir hemşire liderin, hemşirelik uygulamalarındaki rol, işlevlerini içeren bir bildirim hazırlama)
  3 Liderlikte yeni yaklaşımlar: Transformasyonel liderlik, Transaksiyonel liderlik, Hizmetkar liderlik.
  4 Liderlikte yeni yaklaşımlar; Otantik liderlik, Kuantum liderlik
  5 Liderlikte yeni yaklaşımlar; Stratejik liderlik, Etik liderlik
  6 Etki süreci olarak liderlik, Güç ve güçsüzlük
  7 Güç eylem planı (Sınıf egzersizi: güçlü ve güçsüz yönlerim. Güçsüz yönlerimi iyileştirmek için neler yapabilirim?)
  8 Ara Sınav
  9 Motivasyon ve liderlik (Sınıf egzersizi: motivasyon sözleşmesi hazırlama)
  10 Vizyon geliştirme-Vizyoner liderlik
  11 Vizyon geliştirme-Vizyoner liderlik (ödev hazırlığı: bireysel vizyon geliştirme)
  12 Bireysel liderlik ve bireysel liderliğin gücünü değerlendirme
  13 Konumlandırma: bireysel konumlandırma (ödev hazırlığı: bireysel mesleki konumlandırma bildirimi hazırlama
  14 Konumlandırma: mesleki konumlandırma (ödev hazırlığı: mesleki konumlandırma bildirimi hazırlama)
  15 Dersin genel değerlendirilmesi ve geri bildirimlerin alınması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Gözde ÖZARAS ÖZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Gözde Özaras Öz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Abaan S (2004). Nursing and Leadership Process. Hacettepe University School of Nursing Study Guide. Syllabus and Readings. Ankara. 2. Owen H., hodgson V., Gazzard N. (2007). Liderlik Elkitabı. Etkin Liderle için Eksiksiz ve Pratik Bir Klavuz.
  Yardımcı Kitap 1. Uyer G. (1993). Hemşirelik ve Yönetim. 2. Şimşek Ş., Öge S. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eğitim akademi Yayınları. 3. Taylor S.A. (2006). kuantum Başarı. Crea Yayıncılık.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Hemşirelik meslek olarak büyümeye devam etmektedir. Güçlü meslek liderleri, büyüyen mesleğin taleplerini karşılamak için gereklidir, büyüyen bir popülasyon, ileri teknolojiyi, uygulama standartlarını ve bakımında köklü bir uygulamayı benimseyen bir meslektir. Bu dersin amacı, hemşirelikte liderliği öğrencilere tanıtmak, onlara kişisel liderlik stillerini değerlendirmede, uygulama tarzının anlamında ve liderliğin nasıl farklı olabileceğini keşfetmek konusunda yardımcı olmaktır. Öğrencilerden sorgulama yöntemlerini, kritik düşünmeyi, karar verme yöntemlerini ve ders içeriğini kendi kendine değerlendirmeyi yapabilmesi beklenmektedir.
  Dersin İçeriği Dersin tanımı, hedef ve beklentilerin gözden geçirilmesi. Liderlik ve liderlik teorilerine giriş Liderlikte yeni yaklaşımlar; Transformasyonel liderlik Transaksiyonel liderlik Hizmetkar liderlik Liderlikte yeni yaklaşımlar; Otantik liderlik Kuantum liderlik Stratejik liderlik Etik liderlik Vizyoner liderlik Kişisel liderlik ve kişisel liderliğin gücünü değerlendirme Güç problemi eylem planı geliştirme ödevi Liderlik çalışma planı geliştirme ödevi Grup çalışması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. -
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 3
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 5
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 3
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 3
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 5
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster