ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yenidoğan Hemşireliği HEM310 BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünyada ve ülkemizdeki yenidoğan sağlığı sorunlarını mortalite ve morbidite yönünden değerlendirir, yenidoğan hemşiresinin rol ve sorumluluklarını kavrar.
  2-Doğum öncesi dönemde yüksek riskli gebeliklerin fetüs ve yenidoğana etkisini dikkate alarak hemşirelik bakımını planlar.
  3-Yenidoğanın doğum odasında uterus dışında yaşama adaptasyonunu, fiziksel ve nörolojik özelliklerini, ebeveyn-bebek etkileşimini değerlendirerek doğum odasında hemşirelik izlemini ve bakımını gerçekleştirir.
  4-Sağlıklı/yüksek riskli yenidoğanı büyüme ve gelişme özelliklerini dikkate alarak normalden sapan durumlar yönünden değerlendirir.
  5-Yüksek riskli yenidoğanları sınıflandırır ve her bir yüksek riskli yenidoğana özgü hemşirelik bakımını planlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)6212
  Ödevler20144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   69
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,3 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dünyada ve Türkiye`de yenidoğan hemşireliği
  2 Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin organizasyonu ve enfeksiyon kontrolü
  3 Doğum öncesi yaklaşım
  4 Yenidoğanın doğum odasında değerlendirilmesi 1
  5 Yenidoğanın doğum odasında değerlendirilmesi 2
  6 Yenidoğan resüssitasyonu ve hemşirelik bakımı
  7 Yendioğanda ısı kontrolü ve hemşirelik bakımı
  8 Ara Sınav
  9 Yenidoğanda sıvı-elektrolit dengesi ve hemşirelik bakımı
  10 Yenidoğanın beslenmesi
  11 Yenidoğanda ilaç tedavisinin temel ilkeleri
  12 Yenidoğanın gelişimi ve çevresel faktörler
  13 İlk günden sonraki hemşirelik bakımı
  14 Yüksek riskli yenidoğanların taburculuğa hazırlanması ve preterm bebeğin izlenmesi
  15 Psikososyal bakım
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Dağoğlu T, Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 2. Ovalı F. (2007). Neonatoloji. Eds: Dağoğlu T, Ovalı F, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 3. Çavuşoğlu H (2008).Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt II. Çağın Basın Yayın Sanayi A.Ş. Ankara 4. Törüner E, Büyükgönenç L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. 5. Rennie J. (2005). Roberton?s Textbook of Neonatology, 4th edition, Elseiver Churchill Livingstone, UK. 6. Yurdakök M. (2004). Avery?nin Yenidoğan Hastalıkları El Kitabı, Güneş Kitabevi, İstanbul.
  Yardımcı Kitap 1. Birol L(2005). Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık, İzmir. 2. Neyzi O, Ertuğrul T ( 2002). Pediatri II, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 3. Hockeberry MJ, Wilson D, Wong DL (2006). Wong?s Nursing Care of Infant and Children, 7th edition, USA
  Dersin Amacı Yenidoğanın sağlıklı büyüme ve gelişme, iletişim, ebeveyn ve kültürel özellikleri ile yenidoğanın sağlığının korunması, yükseltilmesi ve hastalık durumunda yeniden sağlığının kazandırılması için gerekli alana özgün hemşirelik bilgi, beceri ve tutumunu kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Yenidoğanın sağlıklı büyüme ve gelişme, iletişim, ebeveyn ve kültürel özellikleri ile yenidoğanın sağlığının korunması, yükseltilmesi ve hastalık durumunda yeniden sağlığının kazandırılması için gerekli alana özgün hemşirelik bilgi, beceri ve tutumunu kazandırmaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. -
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. 4
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster