ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Evde Bakım HEM316 BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Evde bakımın tanımını yapabilme ve tarihçesini bilme.
  2-Dünyada ve Türkiye?deki evde bakım hizmetlerini bilme
  3-Hastanın taburcu olmasından itibaren evde bakım alma sürecini değerlendirebilme, planlama ve uygun hemşirelik girişimlerini uygulayabilme
  4-Türkiyede evde bakım hizmetlerinin kamusallaştırılmasını ve sağlık mevzuatında evde bakımı öğrenme.
  5-Evde sağlık hizmeti alan hastanın hemşirelik bakım planıyla ilgili hasta ailesinin de süreci yönetmesinde aileye yardımcı olma
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   72
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,4 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Evde bakım tanımı, evde sağlık bakımı hizmetlerinin tarihsel gelişimi
  2 Evde bakımda sağlık personelinin yeri ve önemi ülkemizde evde bakım hizmetleri Türkiye?de evde bakım hizmetlerinin kamusallaştırılması
  3 Dünyada evde bakım hizmetleri -Türkiye?de evde bakım hizmetleri
  4 Sağlık mevzuatında evde bakım taburculuk eğitimi ve planlanması
  5 Hastane hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin organizasyonu ve koordinasyonu
  6 Evde bakım sisteminin kapsamı, kapsamda sunulan hizmetler
  7 Evde bakım hizmetinin öğeleri, evde bakımın olumlu ve olumsuz yönleri
  8 Ara Sınav
  9 Evde bakım ekibi, görev yetki ve sorumlulukları
  10 Kronik hastalıklarda evde bakım ve hemşirelik hizmetleri
  11 Engelli birey ve evde bakım hizmetleri
  12 Yenidoğan ve evde bakım hizmetleri -Yaşlı birey ve evde bakım hizmetleri -Yatağa bağımlı hastanın evde bakımı
  13 Evde bakımda teknoloji ve ekipman kullanımı
  14 Evde bakımda hasta ve ailesinin eğitimi
  15 Grup çalışması (dersin genel tekrarı)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü ÖĞR. GÖR. GÖZDE ÖZARAS ÖZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erci B., Avcı Aİ., Hacıalioğlu N., Kılıç D.,Tanrıverdi G. Halk Sağlığı Hemşireliği.Göktuğ Yayıncılık,2009. Güler Ç., Akın A.(2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları Allender JA., Rector C., Warner K. Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public`s Health.
  Yardımcı Kitap Lippincott Williams & Wilkins,2009 ? Rice R. Home Care Nursing Practice:Concepts and Application. Fourth Ed., Mosby&Elsevier, St. Louis,2006 ? Akdemir N., Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Vehbi Koç Vakfı SANERC Yayınları, İstanbul,2003.
  Döküman DERS NOTLARI
  Dersin Amacı Evde sağlık bakımı hizmetlerinin özellikleri ile hastane hizmetleri ve evde bakım hizmetlerinin organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak. Evde bakım gereksinimi olan hastaya ve ailesine bütüncül bakım verebilme, evde bakım sürecinde hastanın sağlık durumunu tanılama, hemşirelik girişimlerini planlama, uygulama ve bakımın sonuçlarını değerlendirme, evde bakım hizmetlerini geliştirmek için araştırmalar yapabilme, hastane ve hastanın yaşadığı ortam ile koordinasyonu sağlama, evde bakım sağlayan sağlık ekibinin diğer üyeleri ile iletişim kurabilme yeterliliği kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Evde bakım tanımı, evde sağlık bakımı hizmetlerinin tarihsel gelişimi Evde bakımda sağlık personelinin yeri ve önemi ülkemizde evde bakım hizmetleri Türkiye?de evde bakım hizmetlerinin kamusallaştırılması Dünyada evde bakım hizmetleri -Türkiye?de evde bakım hizmetleri Sağlık mevzuatında evde bakım taburculuk eğitimi ve planlanması Hastane hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin organizasyonu ve koordinasyonu Evde bakım sisteminin kapsamı, kapsamda sunulan hizmetler Evde bakım hizmetinin öğeleri, evde bakımın olumlu ve olumsuz yönleri Evde bakım ekibi, görev yetki ve sorumlulukları Kronik hastalıklarda evde bakım ve hemşirelik hizmetleri Engelli birey ve evde bakım hizmetleri Yenidoğan ve evde bakım hizmetleri -Yaşlı birey ve evde bakım hizmetleri -Yatağa bağımlı hastanın evde bakımı Evde bakımda teknoloji ve ekipman kullanımı Evde bakımda hasta ve ailesinin eğitimi Grup çalışması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. -
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 3
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 3
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 3
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster