ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikiyatri Hemşireliği HEM401 GÜZ 5+16 Z 18
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ruh sağlığı hemşireliğine yönelik kavramları bilir.
  2-I.II.III. Düzey sağlık hizmetlerinde psikiyatri hemşiresinin görev ve rollerini tanımlar ve uygulamaya aktarır.
  3-Gelişim dönemi özelliklerini bilir ve uygulamada kullanır.
  4-İkincil önlemede, ruhsal hastalıkla ilgili kavramları tanımlar, tedavi sürecinde psikiyatri hemşiresinin sorumluluklarını bilir ve uygulamaya aktarır
  5-Hasta-hemşire etkileşiminde terapötik iletişim becerilerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1421294
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1410140
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2022550
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 4020120
  Toplam İş Yükü(Saat)   529
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     17,63 ---- (18)
  Dersin AKTS Kredisi   18
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 21. Yüzyılda ruh sağlığı, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, Dünya ve ülkemizde toplum ruh sağlığı hizmetleri ve ruh sağlığı hemşireliğinin rolü +klinik eğitim
  2 Ruh sağlığı ve hastalıklarında hemşirelik süreci, terapötik ortam, hasta kabul ve taburculuk süreci +klinik eğitim
  3 Ruhsal hastalıklara neden olan etmenler, ruhsal bozukluklardaki genel belirtiler, ruhsal durum değerlendirmesi+klinik eğitim
  4 Birincil, ikincil, üçünçül koruma kavramları ve ailenin terapötik değerlendirilmesi+klinik eğitim
  5 Gelişim dönemleri, Çocuk Ruh Sağlığı Sorunları, Stres ve Kriz kavramı, Anksiyete, Somotoform ve Dissosiyatif bozukluklarda hemşirelik bakımı+klinik eğitim
  6 Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar ve hemşirelik bakımı +klinik eğitim
  7 Duygu durum bozuklukları, organik ruhsal bozukluklar ve hemşirelik bakımı+klinik eğitim
  8 Ara Sınav
  9 Madde kullanım bozuklukları ve hemşirelik bakımı+klinik eğitim
  10 Kişilik bozuklukları ve hemşirelik bakımı +klinik eğitim
  11 Cinsel sağlık ve cinsel işlev bozuklukları ve hemşirelik bakımı+klinik eğitim
  12 Yeme-uyku bozuklukları ve hemşirelik bakımı+klinik eğitim
  13 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği+klinik eğitim
  14 Psikofarmakoloji+klinik eğitim
  15 Psikoterapiler- acil psikiyatri- psikiyatride hasta hakları+klinik eğitim
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Satı DİL
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Satı Dil

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Sevcan Toptaş Kılıç

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Tuğba YILDIRIM
  Kaynaklar 1. Çam O ve Engin E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitapevi 2. Buldukoğlu K.,Doğan S ve ark.,Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı,Vehbi Koç Yayınları,No.13,1996 3. Cüceloğlu D.,İnsan ve Davranışı,Remzi Kitabevi, 3.Basım,İstanbul, 4. Özcan A.,Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim,Saray Tıp Kitabevleri, 5. Öztürk M.O,Ruh Sağlığı ve Bozuklukları Nobel Matbaacılık, 1988 6. Terakye G.,Hasta-Hemşire İlişkileri,Zirve Ofset,5.Basım,1998 7. Sayıl, I., Özgüven, H.D. (2000) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Antıp A.Ş., Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Carpenito- Moyet, L.J. (2005) Hemşirelik Tanıları El Kitabı (Çev: F. Erdemir), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2. Egan G. (1997) Psikolojik Danışmaya Giriş (Editör:Füsun Akkoyun), Form Ofset, Ankara 3. Öz, F. (2004) Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş. Ankara 4. Özer, A.K., (2002), Ben Değeri Tiryakiliği Duygusal Gerilimle Başedebilme, 3. Basım Sistem Yayıncılık, İstanbul. 5. Yüksel, N., (1998) Psikofarmakoloji, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, ruh sağlığı sorunlarını birinci, ikinci, üçüncü basamakta önleme, akut ve kronik ruhsal sağlık sorunları saptama ve yardım sürecini kullanarak yönetimi konusunda genel bilgi kazandırmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Ruh sağlığı sorunları Birinci, ikinci, üçüncü basamakta önleme, Akut ve kronik ruhsal sağlık sorunları saptama ve yardım süreci
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 5
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster