ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Adli Hemşirelik HEM407 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-adli bilimler, adli tıp ve tarihi
  2-adli hemşirenin görev tanımını, adli hemşirenin yetki ve sorumluluklarını
  3-Adli olgu, aile içi şiddet
  4-Çocuk ihmali ve istismarı
  5-Adli olguların muayenesi, kanıtların toplanması, korunması, saklanması ve rapor edilmesi
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler3011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   83
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,77 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, dersin içeriği ve amacının açıklanması
  2 Adli tıp, tarihçesi
  3 Adli bilimler ve adli bilimlerin bölümleri
  4 Adli hemşirelik, görev tanımı, yetki ve sorumlulukları, eğitimi, çalışma alanları, adli hemşirenin ekip içindeki görevi
  5 Adli olgular, kadına yönelik aile içi şiddet
  6 Çocuk ihmali ve istismarı
  7 Adli olguların muayenesi, kanıtların toplanması, korunması, saklanması ve rapor edilmesi-1
  8 Ara Sınav
  9 Adli olguların muayenesi, kanıtların toplanması, korunması, saklanması ve rapor edilmesi-2
  10 Delil Teslim Etme Prosedürü, cezaevi hemşireliği
  11 Tıbbi uygulama hatası ve adli açıdan değerlendirilmesi
  12 Bilirkişilik ve Çapraz Sorgu, örnek olgular
  13 Adli olgu örnekleri, sınıf çalışması
  14 Adli olgu örnekleri, sınıf çalışması
  15 Adli olgu örnekleri, sınıf çalışması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Canan ÜNLÜ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Canan Ünlü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Burcu Esiyok ve ark. "Adli Hemşirelik" STEP 2004, 13 (5): 171-3. 2. Özden Dilek, Yıldırım N, "Adli Vakaya Hemşirelerin Yaklaşımı" Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2009: 73-81. 3. Polat Oğuz, Klinik Adli Tıp, Adli Tıp Uygulamaları, 4. Baskı Seçkin Ankara, 2009. 4. Yorulmaz Abdullah Çoşkun ve ark. Birinci Basamakta Adli Tıp Ed.: Sermet Koç, Muhammet Can, 2. Baskı, İstanbul Tabip Odası, 2009.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Öğrencinin; adli bilimler hakkında, adli olgular ile karşılaşması durumunda adli hemşire olarak ne yapması gerektiğini konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Adli bilimler, adli tıp ve tarihi, adli hemşirelik, adli hemşireliğin görev, yetki ve sorumlulukları, adli olgu ve adli olguların değerlendirilmesi, adli olguların muayenesi, kanıtların toplanması, korunması, saklanması ve rapor edilmesi, cinsel saldırı ve çocuğa yönelik adli olgularda adli hemşirenin görev, yetki ve sorumluluklar, cezaevi hemşireliği, cezaevi hemşirenin görev, yetki ve sorumlulukları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. -
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. 3
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster