ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Halk Sağlığı Hemşireliği HEM402 BAHAR 5+16 Z 18
  Öğrenme Çıktıları
  1-Halk Sağlığının ve Halk Sağlığı Hemşireliğinin temellendiği kavram ve kuramları ilişkilendirerek açıklar.
  2-Birey, aile ve toplumun sağlığını değerlendirir.
  3-Birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren girişimler planlar.
  4-Birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren girişimler uygular.
  5-Toplumun değişen sağlık bakım gereksinimlerinin farkına varır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1421294
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1410140
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2022550
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 4013030
  Toplam İş Yükü(Saat)   539
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     17,97 ---- (18)
  Dersin AKTS Kredisi   18
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Halk sağlığı hemşireliği ile ilgili temel kavramlar, Toplumu tanıma+ saha uygulaması
  2 Hekimliğin ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihçesi+ saha uygulaması
  3 Sağlık yönetimi, Temel sağlık hizmetleri + saha uygulaması
  4 Aile Sağlık Merkezlerinde tutulan kayıt ve istatistikler+ saha uygulaması
  5 Bakım planı, ev ziyaretleri, sağlık eğitimi, denetim+ saha uygulaması
  6 Çevre sağlığı, nüfus ve sağlık, aile ve sağlık+ saha uygulaması
  7 İşçi sağlığı+ saha uygulaması
  8 Ara Sınav
  9 Ana ve çocuk sağlığı+ saha uygulaması
  10 Okul sağlığı+ saha uygulaması
  11 Bulaşıcı ve sosyal hastalıklarda halk sağlığı hemşireliği+ saha uygulaması
  12 Erken tanı+ saha uygulaması
  13 Kronik hastalıklar+ saha uygulaması
  14 Yaşlılık ve hemşirelik bakımı+ saha uygulaması
  15 Toplum ruh sağlığı ve hemşirelik + saha uygulaması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi İlknur GÖL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Serap Açıkgöz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması,Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. 2008 Logan BB, Dawkins EC, Family-Centered Nursing in The Community. Addison-Wesley Pub. Co., California,1986. Bertan M, Güler Ç: Halk Sağlığı, Güneş Kitabevi, Ankara, 1995 Aksayan, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14 Spradley, BW, Allender CA, (2001), Community Health Nursing Conceps and Practice, 5th edit. US Lippincott Publisher Stanhope, M., Lancester, J.,(2000), Community & Public Health Nursing, 5th Ed. Mosby, St. Louis. Stanhope M, Lancaster J ?Community&Public Health Nursing? Mosby, 2004. Güler Ç., Akın A.(2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Halk sağlığı hemşiresinin rol ve fonksiyonlarına ve Türkiye?deki halk sağlığı problemleri hakkındaki bilgi ve önleme üzerine odaklanır. Öğrencilere çeşitli toplum kuruluşlarında, okul ve iş kurumlarında uygulama yapmayı, hemşirelik sürecini kullanarak toplum sağlığı sorunlarını belirlemeyi, değerlendirme becerilerini geliştirmek için risk altındaki nüfusun ihtiyaçları ve sağlık problemlerinin teşhisi ve analizi için veri tabanı sağlamayı, risk altındaki nüfusa modern halk sağlığı uygulamalarını sunmayı öğretmek amaçlanır.
  Dersin İçeriği Halk sağlığı hemşireliği ile ilgili temel kavramlar, Toplumu tanıma Hekimliğin ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihçesi Sağlık yönetimi, Temel sağlık hizmetleri Sağlık ocaklarında tutulan kayıt ve istatistikler Bakım planı, ev ziyaretleri, sağlık eğitimi, denetim Çevre sağlığı, nüfus ve sağlık, aile ve sağlık İşçi sağlığı Ana ve çocuk sağlığı, Okul sağlığı Bulaşıcı ve sosyal hastalıklarda halk sağlığı hemşireliği Erken tanı Kronik hastalıklar Yaşlılık ve hemşirelik bakımı Toplum ruh sağlığı ve hemşirelik
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 5
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 4
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster