ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Okul Sağlığı Hemşireliği HEM406 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1- Okul sağlığı hemşirenin rol, görev ve sorumluluklarını açıklar
  2-Okulun çevresini fiziksel ve sıhhi olarak değerlendirerek sağlıkla ilgili riskleri belirler
  3-Okul çocuğu ve adölesanın sağlığını değerlendirir ve sağlığı geliştirici hemşirelik uygulamaları yapar ve izler
  4-Okul çocuğunun fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinim ve sorunlarına yönelik hemşirelik sürecini uygular
  5-Okul çocuğu ve adölesanın sağlık riskleri ve sorunlarına yönelik primer, sekonder ve tersiyer koruma önlemlerini alır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Okul sağlığının tanımı ve tarihçesi/Geliştirilen yeni okul sağlığı yaklaşımları
  2 Okul sağlığı hemşireliğini tarihçesi, rol ve sorumlulukları
  3 Okul çocuğunun özellikleri
  4 Okul çevre sağlığını teknik açıdan kontrol etme
  5 Okul çevre sağlığını sıhhi açıdan kontrol etme
  6 Okul çocuğu ve adölesanların büyüme ve gelişme, görme, işitme sağlığının izlemi
  7 Okul çocuğu ve adölesanların büyüme ve gelişme, görme, işitme sağlığının izlemi
  8 Ara Sınav
  9 Okul sağlığını koruma ve geliştirme (Beslenme, fiziksel aktivite, hijyen)
  10 Okul sağlığını koruma ve geliştirme (Aşılama, sigara, alkol ve madde kullanımı)
  11 Okul sağlığı sorunlarına yaklaşım-Acil durumlar, bazı yakınmalar, Enfesiyon hastalıkları
  12 Okul Sağlığı sorunlarına yaklaşım- Beslenme, deri ve ürogenital sistem hastalıkları
  13 Okul çocuklarında ruh sağlığı sorunları/Okul çocuklarında şiddet ve istismar
  14 Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi
  15 Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Canan ÜNLÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nies MA, McEwen M (2007) Community/ Public Health Nursing Promoting the Health of Populations, 4. Edition, Saunders- Elsevier Co., Canada. Bahar Z. (1998). Okul Sağlığı Çalışmaları ve Hemşireliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Ders Notları. Pekcan H. Okul Sağlığı. Bertan M, Güler Ç (Editörler). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara: Güneş Kitapevi; 1997: 210-223
  Yardımcı Kitap T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Çalışanlarına Yönelik Okul Sağlığı Rehberi, Ankara, 2008.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Hemşirenin okul sağlığı hizmetlerindeki rol, görev ve sorumlulukları esas alınarak, Okul sağlığının tanımı ve tarihçesi, Okul sağlığı hemşireliği rol ve sorumlulukları, Okul sağlığı çocuklarındaki sağlık sorunları, Okul çocuklarında riskli davranışlar (Sigara, alkol kullanımı, Cinsel davranışlar), Okul çocuklarında riskli davranışlar (Beslenme bozuklukları, Yetersiz fiziksel aktivite), Okul çocuklarında şiddet ve istismar, Okul sağlığını geliştirme programları, Güvenli okul çevresi oluşturmaya yönelik hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği 1. Okul sağlığının tanımı ve tarihçesi/Geliştirilen yeni okul sağlığı yaklaşımları 2. Okul sağlığı hemşireliğini tarihçesi, rol ve sorumlulukları 3. Okul çocuğunun özellikleri 4. Okul çevre sağlığını teknik açıdan kontrol etme 5. Okul çevre sağlığını sıhhi açıdan kontrol etme 6. Okul çocuğu ve adölesanların büyüme ve gelişme, görme, işitme sağlığının izlemi 7. Okul çocuğu ve adölesanların büyüme ve gelişme, görme, işitme sağlığının izlemi 8. Okul sağlığını koruma ve geliştirme (Beslenme, fiziksel aktivite, hijyen) 9. Okul sağlığını koruma ve geliştirme (Aşılama, sigara, alkol ve madde kullanımı) 10. Okul sağlığı sorunlarına yaklaşım-Acil durumlar, bazı yakınmalar, Enfesiyon hastalıkları 11. Okul Sağlığı sorunlarına yaklaşım- Beslenme, deri ve ürogenital sistem hastalıkları 12. Okul çocuklarında ruh sağlığı sorunları/Okul çocuklarında şiddet ve istismar 13. Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi 14. Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 5
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. 2
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 3
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 5
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster