ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ HEM325 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğurganlığı etkileyen faktörleri sıralar
  2-Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertilite açısından önemi açıklar
  3-Fertilite ve infertilite kavramları, kadında ve erkekte infertilite nedenlerini açıklar
  4-İnfertilitede tedavi yaklaşımları, infertilite tedavisinde son gelişmeleri takip eder
  5-İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerinde hemşirelik yaklaşımını uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13565
  Ödevler30122
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse giriş, öğrenim hedefleri ve çıktıları Doğurganlığı etkileyen faktörler
  2 Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertilite açısından önemi
  3 Fertilite ve infertilite kavramları, kadında ve erkekte infertilite nedenleri
  4 Dünyada ve türkiye?de infertilite, insidans ? prevelans
  5 İnfertilitede tedavi yaklaşımları, infertilite tedavisinde son gelişmeler,
  6 İnfertilite ve cerrahi, yardımcı üreme tekniklerinde hemşirelik yaklaşımı
  7 Yardımcı üreme tekniklerinde hemşirenin ekip içindeki rolü ve infertilitede bakım- eğitim
  8 Ara Sınav
  9 İnfertilite tedavi ve uygulamalarında etik sorunlar ve yasal düzenlemeler
  10 İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerinde kanıta dayalı uygulamalar
  11 İnfertilitenin çiftler üzerindeki psikososyal, ekonomik ve kültürel etkileri
  12 İnfertil çiftlerin psikososyal değerlendirmesi ve psikoterapi
  13 İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve hemşirenin rolü
  14 İnfertilite tedavi sürecinde hasta güvenliği
  15 İnfertilite tedavi sürecinde çalışan güvenliği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi DERYA KAYA ŞENOL
  Dersi Verenler

  1-)10794 10794 10794

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nurdan Demirci, Nezihe Kızılkaya Beji , İnfertilite Hemşireliği El Kitabı,Nobel Tıp Kitabevleri, 2017 978-605-335-326-3
  Yardımcı Kitap Lale Taşkın, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Sistem ofset yayıncılık 2012 9759466104 Ahsen Şirin , Kadın Sağlığı, Bedray yayıncılık 2008 978-605-5989-07-1 Nezihe Kızılkaya Beji, Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri 2016 9786053352464
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Dersin amacı; hemşirelik öğrencilerine infertil çiftlerde tanı, değerlendirme ve tedavi yöntemlerine ilişkin kapsamlı teorik bilgi vererek, tedavi sürecinde gerekli hemşirelik bakımı ve danışmanlığına yönelik bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Doğurganlığı etkileyen faktörler Doğurganlık bilinci geliştirme ve infertilite açısından önemi Fertilite ve infertilite kavramları, kadında ve erkekte infertilite nedenleri Dünyada ve Türkiye`de infertilite, insidans ve prevelans İnfertilitede tedavi yaklaşımları, infertilite tedavisinde son gelişmeler, İnfertilite ve cerrahi, yardımcı üreme teknikleri?nde hemşirelik yaklaşımı Yardımcı üreme tekniklerinde ebenin ekip içindeki rolü ve infertilitede bakım- eğitim İnfertilite tedavi ve uygulamalarında etik sorunlar ve yasal düzenlemeler İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerinde kanıta dayalı uygulamalar İnfertilitenin çiftler üzerindeki psikososyal, ekonomik ve kültürel etkileri İnfertil çiftlerin psikososyal değerlendirmesi ve psikoterapi İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve hemşirenin rolü İnfertilite tedavi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 3
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 3
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster