ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 202 BAHAR 4+8 Z 12
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kadın sağlığının toplum sağlığı açısından önemini kavrar
  2-Kadın sağlığını etkileyen sosyal, kültürel, ekonomik, yasal faktörleri bilir
  3-Dünyadaki ve Türkiye`de üreme sağlığı sorunlarının farkına varır ve tanımlar
  4-Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemle ilgili gereksinimleri belirleyip hemşirelik bakımı verir
  5-Kadının yaşam evrelerini dikkate alarak optimal sağlık düzeyini devam ettirecek önlemleri alır, gerekli hemşirelik bakımını planlar ve uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1412168
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2022040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013434
  Diğer 4017070
  Toplam İş Yükü(Saat)   354
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     11,8 ---- (12)
  Dersin AKTS Kredisi   12
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kadın sağlığının önemi ve hemşirelik
  2 Üreme sisteminin anatomisi ve fizyolojisi
  3 Gebelik ve Gebelikte Annenin Fizyolojisi
  4 Doğum öncesi bakım ve antenatal değerlendirme ve klinik eğitim
  5 Riskli gebelikler ve klinik eğitim
  6 Doğum eylemi ve doğum eyleminde annenin bakımı ve klinik eğitim
  7 Doğum eyleminde riskli durumlar
  8 Ara Sınav
  9 Doğum sonu dönemde riskli durumlar ve hemşirelik bakımı ve klinik eğitim
  10 Normal yenidoğanın fizyolojisi ve hemşirelik bakımı ve klinik eğitim
  11 Doğum sonu dönem ve laktasyonda hemşirelik bakımı aile planlaması hizmetleri ve klinik eğitim
  12 Kadın hayatının evreleri
  13 Jinekolojik tanı, tedavi ve hemşirelik bakımı ve klinik eğitim
  14 Üreme sistemi infeksiyonları- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı ve klinik eğitim
  15 Üreme siklusu anomalileri, Üreme sistemi kanserleri ve hemşirelik bakımı ve klinik eğitim
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Kubilay VİCDAN
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Kubilay Vicdan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Haulth JC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics 21 Edition. McGraw-Hill companie, 2001. 2. Copeland LJ. Textbook of Gynecology. Second Edition.w.B. Saunders Company, 2000. 3. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği; Sistem Ofset Matbaacılık; 7. Baskı Ankara, 2005. 4. Ed. Kişnişçi H. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi Ltd. Şti, Melisa Matbaacılık, Ankara, 1996. 5. Bobak IN, Leson MO. Maternity and Gynecolojic Care; The Nurse, The Family Mosby Company,st Lovise, 1993. 6. Ed. Taşkın L. Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum, Palme Yayıncılık, I.Baskı, Ankara, 2002. 7. Coşkun A. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008 8. Köker İ. Kadın hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri, Nobel Kitabevi, Adana, 2006
  Yardımcı Kitap 1. Beksaç MS. Antenatal Takip ve Bakım, Prenatal Tanı, Obstetrik Maternal-Fetal Tıp&Perinatoloji, MN Medikal&Nobel, Ankara, 2001. 2. Berkman S, Has R. Doğum Bilgileri, Nobel tıp Kitabevi, İstanbul, 2004. 3. Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri Katılımcı Kitabı, TC. SB. Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara, 2005. 4. Olds SB, London ML, Ladewig PW. Maternal-Newborn Nursing, A Familiy and Communitiy-Based Approach, Prentice-Hall inc., New Jersey, 2000. 5. Ayhan A, Bozdağ G. Obstetrik ve Jinekoloji, Palme Yayıncılık, Ankara, 2002.
  Dersin Amacı Gebelik, doğum, doğum sonrası dönemde anne ve fetüs/yenidoğanın sağlığını korumak ve yükseltmek, 15-49 yaş grubu kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Bu ders öğrencilerin kadın sağlığı ve hastalıklarını anlama ve tanımlayabilme, bu hastalıkların önemini analiz edebilme ve genel sistematik bilgiyle bu hastalıkların uygulama alanlarında hemşirelik sürecine yansıtabilmeyi içerir.
  Dersin İçeriği Kadın sağlığının önemi ve hemşirelik Üreme sisteminin anatomisi ve fizyolojisi Gebelik ve Gebelikte Annenin Fizyolojisi Riskli gebelikler Doğum öncesi bakım ve değerlendirme Doğum eylemi ve doğum eyleminde annenin bakımı Doğum eyleminde riskli durumlar Doğum sonu dönemde riskli durumlar ve hemşirelik bakımı Normal yenidoğanın fizyolojisi ve özel bakım gerektiren yeni doğanın hemşirelik bakımı Doğum sonu dönem ve laktasyonda hemşirelik bakımı aile planlaması hizmetleri Kadın hayatının evreleri Jinekolojik tanı, tedavi ve hemşirelik bakımı Üreme sistemi infeksiyonları-Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı Üreme siklusu anomalileri, Üreme sistemi kanserleri ve hemşirelik bakımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 5
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster