ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 203 GÜZ 4+8 Z 12
  Öğrenme Çıktıları
  1-Cerrahi hemşireliği ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar
  2-Cerrahi bakımla ilgili teorik bilgiyi zamanında ve hızlı bir şekilde uygular
  3-Hemşirelik bakımına yönelik hızlı ve etkili problem çözme becerilerini kullanır
  4-Her cerrahi alana özgü hemşirelik tanılarını planlar, uygular ve değerlendirir
  5-Hastalık süresince gelişebilecek komplikasyonları tanır ve etkin hemşirelik girişimlerini uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1412168
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2022550
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 4020120
  Toplam İş Yükü(Saat)   361
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     12,03 ---- (12)
  Dersin AKTS Kredisi   12
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Cerrahi hastalıkları hemşireliğine giriş, Homeostazis ve Stres+klinik uygulama
  2 Sıvı elektrolit dengesi ve cerrahi, Cerrahi şok+klinik uygulama
  3 Doku zedelenmesi ve yara iyileşmesi, Cerrahi alan enfeksiyonları+klinik uygulama
  4 Perioperatif hemşirelik+klinik uygulama
  5 Cerrahide Ağrı+klinik uygulama
  6 Sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama
  7 Gastrointestinal sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama
  8 Ara Sınav
  9 Kas iskelet sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama
  10 Endokrin sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, Meme cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama
  11 Ürogenital sistem cerrahisi, Erkek üreme sistemi kanserleri ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama
  12 Solunum sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama
  13 Kardiyovasküler sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama
  14 KBB cerrahisi geçiren bireyin hemşirelik bakımı+klinik uygulama
  15 Göz cerrahisi ve hemşirelik bakımı, Yanık ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama
  Ön Koşul HEM 101 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I ve HEM 102 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Figen EROL URSAVAŞ-Öğr. Gör. Dr. Müjgan ONARICI
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Figen Erol Ursavaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çelik S, Taşdemir N. Güncel Yöntemlerle Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Antalya, 2018. Karadağ M., Bulut H. (eds). Kavram Haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hemşireliği I-II. Vize Yayıncılık, Ankara, 2019.
  Yardımcı Kitap Erdil F. Özhan Elbaş N. (2004) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. IV. Baskı, Aydoğdu Ofset, Ankara. Karadakovan A. Eti Aslan F. (2010) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi, Adana. Öz G. (2008) Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara. Akyolcu N. Aksoy G. Kanan N. (2011) Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul. Albayrak S. A. Uçak Erden H. Erkal S. Köşgeroğlu N. Ançel G. (2006) Nörolojik Bilimler Hemşireliği. Alter Yayıncılık, Ankara. Birol L. Akdemir N. Bedük T. (1997) İç Hastalıkları Hemşireliği. VI. Baskı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul. Birol L. (2004) Hemşirelik Süreci. 6. Baskı, Etki Matbaacılık Yayıncılık, İzmir. Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I (2012)-II (2018). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. Eti Aslan F. Cerrahi Bakım: Vaka Analizleri ile Birlikte. Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2017.
  Dersin Amacı Bu derste; cerrahi hemşireliği ile ilgili belli başlı kuralları, hemşirelik bakımını yönlendirici ilkeleri, cerrahi hemşireliğinde kullanılan araç-gereç ve kaynakları, cerrahi hemşireliği ile ilgili kavram, ilke, kural ve teknikleri meslek yaşamına uygulayabilme becerisini öğretmek, her cerrahi alana özgü hemşirelik tanılarını planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme amaçlanır.
  Dersin İçeriği Cerrahi hastalıkları hemşireliğine giriş, Homeostazis ve Stres+klinik uygulama Sıvı elektrolit dengesi ve cerrahi, Cerrahi şok+klinik uygulama Doku zedelenmesi ve yara iyileşmesi, Cerrahi alan enfeksiyonları+klinik uygulama Perioperatif hemşirelik+klinik uygulama Cerrahide Ağrı+klinik uygulama Sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama Gastrointestinal sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama Kas iskelet sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama Endokrin sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, Meme cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama Ürogenital sistem cerrahisi, Erkek üreme sistemi kanserleri ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama Solunum sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama Kardiyovasküler sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama KBB cerrahisi geçiren bireyin hemşirelik bakımı+klinik uygulama Göz cerrahisi ve hemşirelik bakımı, Yanık ve hemşirelik bakımı+klinik uygulama
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 3
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster