ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ HEM 208 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Cerrahi girişim dönemlerini ve ameliyathane ile ilgili kavramları açıklar
  2-Ameliyathane hemşiresinin ve diğer cerrahi ekip üyelerinin rol ve sorumluluklarını tanımlar
  3-Cerrahi ekip, hasta ve enstrumanların hazırlığını yapar
  4-Ameliyat sırası dönemde, hemşire olarak hastaya gereksinim duyduğu nitelikli bakımı verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler3013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   113
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,77 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ameliyathane Hemşireliğine Giriş ve Tarihi
  2 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
  3 Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Profilaktik Antibiyotik Kullanımı
  4 Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Önleme Yöntemleri
  5 Hastane Atıkları
  6 Ameliyathanenin Yapısı
  7 Cerrahi Yıkanma, Gömlek ve Eldiven Giyme
  8 Ara Sınav
  9 Ameliyat Alanının Hazırlanması ve Hasta Pozisyonları
  10 Ameliyat Odası ve Steril Malzemelerin Hazırlığı
  11 Cerrahi Enstrumanlar
  12 Dikiş Materyalleri
  13 Spanç ve Enstruman Sayımı
  14 Endoskopların Dezenfeksiyonu
  15 Ameliyathane Temizliği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Dr. Müjgan ONARICI
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Müjgan Onarıcı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2015.
  Yardımcı Kitap Yıldırım A, Bakır S. Ameliyathane Hemşireliği. Özaşama Matbaası, Ankara, 2000. Erdil F. Özhan Elbaş N. (2004) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. IV. Baskı, Aydoğdu Ofset, Ankara. Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010. Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I (2012)-II (2018). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. Eti Aslan F. Cerrahi Bakım: Vaka Analizleri ile Birlikte. Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2017. Karadağ M., Bulut H. (eds). Kavram Haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hemşireliği I-II. Vize Yayıncılık, Ankara, 2019.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Cerrahi hastasının ameliyatı sırasında ekibin bir üyesi olarak hemşirelik süreci doğrultusunda nitelikli bakım uygulamalarını gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Ameliyathane Hemşireliğine Giriş ve Tarihi Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Önleme Yöntemleri Hastane Atıkları Ameliyathanenin Yapısı Cerrahi Yıkanma, Gömlek ve Eldiven Giyme Ameliyat Alanının Hazırlanması ve Hasta Pozisyonları Ameliyat Odası ve Steril Malzemelerin Hazırlığı Cerrahi Enstrumanlar Dikiş Materyalleri Spanç ve Enstruman Sayımı Endoskopların Dezenfeksiyonu Ameliyathane Temizliği
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 3
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster