ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YARA OSTOMİ İNKONTİNANS HEMŞİRELİĞİ HEM 214 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Stoma, stoma tipleri, etiyolıjisi, aroma bakım hemşireliği, stoma bakımı, stomalı bireye yaklaşımı bilir
  2-Deri/doku bütünlüğünün korunmasını sağlar
  3-Akut ve kronik yara bakımında mevcut/olası sorunları ve riskleri belirler ve korur
  4-Hastaların yara ve stoma ile ilgili sorunlarını analiz ederek bakıma yansıtır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 2020120
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yara-Ostomi İnkontinans hemşireliğinin tarihçesi
  2 Yara-Ostomi İnkontinas Hemşireliğinin Görevlerinin Tanımlanması
  3 Yara iyileşmesi
  4 Yara Bakımı ve yara bakım ürünleri
  5 Basınç yaraları ve tedavisinde kanıta dayalı uygulamalar
  6 Basınç yaraları ve tedavisinde kanıta dayalı uygulamalar
  7 Stoma bakım (teorik)
  8 Ara Sınav
  9 Stoma bakım (teorik)
  10 Stoma Bakımı uygulama
  11 Stoma Bakımı uygulama
  12 Stoma Komplikasyonları ve Stoma ile Yaşam
  13 Ostomide Psikososyal Sorunlar
  14 Alt Ekstremite Yaraları
  15 Alt Ekstremite Yaraları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Figen EROL URSAVAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Lewis SL, Heitkemper ML, Dirksen SR, O?Brien PG, Bucher L. Medical Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Mosby Elsevier, ST Louis 2007 2. http://www.yoihd.org.tr/ Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği 3. http://www.tkrcd.org.tr/ Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 4. www.ostomicerrahi.org/ Türk Ostomi Cerrahi Derneği 5. WOCN: Wound, Ostomy and Continence Society. http://www.wocn.org/
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu derste öğrencilere, stoma, stoma tipleri ve etiyolojisi, stoma bakım hemşireliği, stoma bakımı, stomalı bireye yaklaşım, deri/doku bütünlüğünün korunması, akut / travmatik, basınç, kronik yaralarda epidemiyoloji, etiyoloji, hastanın tanılanması ve bakım prensipleri, risk faktörlerinin yönetimi, lokal yara bakım yönetimi, farmakolojik yönetimi, öğretilmesi amaçlanır.
  Dersin İçeriği Yara-Ostomi İnkontinans hemşireliğinin tarihçesi Yara-Ostomi İnkontinas Hemşireliğinin Görevlerinin Tanımlanması Yara iyileşmesi Yara Bakımı ve yara bakım ürünleri Basınç yaraları ve tedavisinde kanıta dayalı uygulamalar Basınç yaraları ve tedavisinde kanıta dayalı uygulamalar Ara Sınav Stoma bakım (teorik) Stoma Bakımı uygulama Stoma Bakımı Uygulama Stoma Komplikasyonları ve Stoma ile Yaşam Ostomide Psikososyal Sorunlar Alt Ekstremite Yaraları Alt Ekstremite Yaraları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 4
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster