ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ HEM 113 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel araştırma ve bilimsel makale yazımına yönelik temel ilkeleri kavrar
  2-Bilimsel bir araştırmayı yürütür, bilgiyi analiz ve sentez eder, kendi savlarını öne sürer
  3-Bilimsel yazımın kısa-uzun özet, giriş, materyal-yöntem, bulgular, tartışma, sonuç-öneriler, kaynaklar bölümlerini yazma becerisi geliştirir
  4-Bilimsel yazım ve sunum kurallarını kavrar
  5-Alanı ile ilgili literatür tarar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilim, Bilgi, Hemşirelik ile ilişkisi
  2 Hemşirelikte araştırma ve amacı
  3 Literatür inceleme, Literatür tarama sistemleri
  4 Araştırmanın problem tanımı
  5 Araştırmanın amacı, soru ve hipotezleri
  6 Araştırmanın yöntem ve bulgular bölümleri
  7 Araştırmanın tartışma ve sonuç bölümleri
  8 Ara Sınav
  9 APA kaynakça yazımı
  10 Araştırmanın raporlandırılması
  11 Araştırmanın raporlandırılması
  12 Hemşirelik araştırmalarında etik
  13 Bilimsel yayın etiği
  14 Etkili sözel sunum hazırlama
  15 Poster sunum hazırlama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Dr. Müjgan ONARICI
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Emel Gür

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Day, RA (2000). Bilimsel bir makale nasıl hazırlanır ve yayımlanır? TÜBİTAK, Ankara. Oğuz, NY (1996). Bilimsel yayın etiği. Klinik Psikiyatri, 2, 153-159. Çobanoğlu, N. (2007). Tıbbi bilimsel yayınlarda etik kurullar ve kurallar. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Öğrencilerin bilimsel yazı, makale, araştırma, inceleme, bildiri, yayın etiği vb. konularda bilgi, deneyim ve beceri kazanmalarını sağlamayı amaçlar. Eleştirel düşünme, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.
  Dersin İçeriği Bilim, Bilgi, Hemşirelik ile ilişkisi Hemşirelikte araştırma ve amacı Literatür inceleme, Literatür tarama sistemleri Araştırmanın problem tanımı Araştırmanın amacı, soru ve hipotezleri Araştırmanın yöntem ve bulgular bölümleri Araştırmanın tartışma ve sonuç bölümleri APA kaynakça yazımı Araştırmanın raporlandırılması Araştırmanın raporlandırılması Hemşirelik araştırmalarında etik Bilimsel yayın etiği Etkili sözel sunum hazırlama Poster sunum hazırlama
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. -
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 3
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir -
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster