ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 201 GÜZ 4+8 Z 12
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık-hastalık durumunda bireyi biyo-psiko-sosyo-kültürel yönleriyle ele alır.
  2-Hasta ve hasta bakımını etkileyen faktörleri kavrar.
  3-Akut ve kronik dahili hastalığı olan bireyin bakımında hemşirelik sürecini yönetir.
  4-Hastalıklara ilişkin hastanın/ailenin gereksinimlerine göre sağlık eğitimi yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1412168
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2022040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013434
  Diğer 4017070
  Toplam İş Yükü(Saat)   354
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     11,8 ---- (12)
  Dersin AKTS Kredisi   12
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık-Hastalık Kavramları, Kronik Hastalıklar Kavramı ve Uygulaması
  2 Hemostazis, Ödemde Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  3 Sıvı- Elektrolit Dengesi ve Asit- Baz Dengesinde Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  4 Şokta Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  5 Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  6 Solunum Sistemi Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  7 Sinir Sistemi Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  8 Ara Sınav
  9 Üriner Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  10 Endokrin ve Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  11 Kanser Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  12 Kan Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  13 Eklem ve Bağ Dokusu Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  14 Yaşlılık Döneminde Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  15 Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Deri Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
  Ön Koşul HEM 101 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar 1 ve HEM 102 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar 2 derslerinden başarılı olmak.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN Dr. Öğr. Üyesi Seher GÖNEN ŞENTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Seher Gönen Şentürk

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Damla BAYRAK
  Kaynaklar 1. Akdemir N, Birol L (2005) İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 2. Gökdoğan F (2007) Hemşireler İçin Sıvı Elektrolit Dengesi 3. Karadakovan A, Eti AF (2010) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım 4. Özer S (2019) Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği 5. Burke KM, Moh-Brown EL, Eby L (2011) Medical Surgical Nursing 6. Enç N (2014) İç Hastalıkları Hemşireliği
  Yardımcı Kitap 1. Akbayrak N, Erkal İS, Ançel G, Albayrak S (2007) Hemşirelik Bakım Planları 2. Albayrak S, Erden UA, Erkal S, Köşgeroğlu N, Ançel G (2006) Nörolojik Bilimler Hemşireliği 3. Can G (2010) Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım 4. Platin N (Çev. Edi.) Hemşireler için kanser el kitabı, Akşam Sanat Okulu Matbaası, Ankara, 1996
  Dersin Amacı İç hastalıkları hemşireliğinin temel kavram ve konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Sağlık-Hastalık Kavramları, Kronik Hastalıklar Kavramı ve Uygulaması Hemostazis, Ödemde Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Sıvı- Elektrolit Dengesi ve Asit- Baz Dengesinde Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Şokta Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Solunum Sistemi Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Sinir Sistemi Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Üriner Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Endokrin ve Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Kanser Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Kan Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Eklem ve Bağ Dokusu Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Yaşlılık Döneminde Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Deri Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı ve Uygulaması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 4
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster