ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM 211 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Klinik onkoloji hemşireliği ile ilgili temel kavramları tanımlar
  2-Kanserde risk faktörlerinin, korunmanın ve erken tanıyı, tanıda kullanılan yaklaşımların önemini kavrar
  3-Onkoloji hemşireliği alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir, bilginin doğruluğunu değerlendirir
  4-Onkoloji hastasına bakımını/eğitimini hazırlarken hedef yazma becerisini gösterir, belirlenen hedefe göre içerik düzenler,öğrenme-öğretme aktivitelerini (eğitim durumları) organize eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Klinik Onkoloji Hemşireliğinde Temel Kavramlar ve Bakım Modelleri
  2 Klinik Onkoloji Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları
  3 Kanserogenezis, Kanser Etyolojisi ve Epidemiyolojisi
  4 Kanserde Primer ve Sekonder Korunma
  5 Kanserde Tanı Yaklaşımları
  6 Kanser Tedavisinde Radyoterapinin ve Kemoterapinin Yeri
  7 Kemoterapinin Hazırlanması ve Uygulanması Sırasında Güvenlik
  8 Ara Sınav
  9 Radyoterapi ve Kemoterapi Alan Hastalarda Tanılama
  10 Hematolojik Toksisiteler ve Semptom Yönetimi
  11 Gastro-İntestinal Toksisiteler ve Semptom Yönetimi
  12 Cilt Toksisiteleri ve Semptom Yönetimi
  13 Organ Toksisiteleri ve Semptom Yönetimi
  14 Kanser Hastasında Psikososyal Etkilenme ve Semptom Yönetimi
  15 Kanser Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedaviler ve Semptom Yönetimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özlem Bulantekin Düzalan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Can G.Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, 2010 İstanbul Konsensusu, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, İstanbul 2010. 2-Aydıner A, Can G. Akciğer Kanserinde Tedavi ve Bakım, İpomet Matbaacılık San ve Tic. Ltd Şti, İstanbul 2010. 3-Can G, Enç N, Akkaya S. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi Konsensus`07, 3P-Pharma Publication Planning, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, İstanbul 2008. 4-Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, 3P-Pharma Publication Planning, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, 2007 5- Kanser Kemoterapi Rehberi ve Uygulamaya Yönelik Öneriler. Çev. G Can, Çev. Ed. Z Durna, A Aydıner, Nobel Tıp Kitapevleri 2003. 6-Topuz E, Aydıner A, Karadeniz AN. Klinik Onkoloji, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Yayınları, ISBN 975-404-580-1, İstanbul 2000.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Klinik onkoloji hemşireliğinde temel kavramlar, onkoloji hemşiresinin rol ve sorumlulukları, kanser risk faktörleri, erken tanı yöntemleri ve kanser hastasının tanılanması, farklı tedavi yöntemlerinin kullanımı ve yan etkilerinin yönetiminde etkili hemşirelik girişimleri hakkında teorik bilgi ve uygulama becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği 1 Klinik Onkoloji Hemşireliğinde Temel Kavramlar ve Bakım Modelleri 2 Klinik Onkoloji Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları 3 Kanserogenezis, Kanser Etyolojisi ve Epidemiyolojisi 4 Kanserde Primer ve Sekonder Korunma 5 Kanserde Tanı Yaklaşımları 6 Kanser Tedavisinde Radyoterapinin ve Kemoterapinin Yeri 7 Kemoterapinin Hazırlanması ve Uygulanması Sırasında Güvenlik 8 Radyoterapi ve Kemoterapi Alan Hastalarda Tanılama 9 Hematolojik Toksisiteler ve Semptom Yönetimi 10 Gastro-İntestinal Toksisiteler ve Semptom Yönetimi 11 Cilt Toksisiteleri ve Semptom Yönetimi 12 Organ Toksisiteleri ve Semptom Yönetimi 13 Kanser Hastasında Psikososyal Etkilenme ve Semptom Yönetimi 14 Kanser Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedaviler ve Semptom Yönetimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 3
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster