ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  DİYABET HEMŞİRELİĞİ HEM 209 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Diyabet hemşiresinin rol ve sorumluluklarını öğrenir.
  2-Diyabet hastalığının önlem, tanı, tedavi ve hemşirelik bakımı konusunda teorik bilgiyi kazanır.
  3-Diyabet hastalığı konusunda teorik bilgiyi, diyabetli bireyin bakım planına yansıtır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Diyabetin Tanımı, Epidemiyolojisi, Sınıflandırılması ve Tanı Kriterleri
  2 Diyabet Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları, Multidisipliner Ekip Yaklaşımı
  3 Diyabetli Bireylerde Fizik Muayene
  4 Oral Antidiyabetik İlaç Tedavisi
  5 İnsülin Tedavisi, Lipohipertrofi İzlemi
  6 Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi
  7 Diyabet Ve Egzersiz
  8 Ara Sınav
  9 Diyabetin Akut Ve Kronik Komplikasyonları
  10 Diyabette Ayak Bakımı
  11 Özel Durumlarda Diyabet Yönetimi (Seyahat, Bağışıklama, Cinsellik, Gebelik)
  12 Diyabette Kendi Kendine İzlem Ve Önemi
  13 Diyabette Psikososyal Sorunlar Ve Yaklaşımlar
  14 Türkiye Ve Dünyadaki Diyabet Dernekleri
  15 Diyabetli Bireyin Hemşirelik Bakım Planı Sunma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seher GÖNEN ŞENTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Birol L., Akdemir N. (2005). İç Hastalıkları Hemşireliği, Extended 2 Print, New York: Offset Publications. 2. Lewis, SL, Heitlemper, MM, Dirksen, SR, O`Brien PG (2007). Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems. 7th ed.Mosby Elsevier. 3. Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireligi Temel Bilgiler, Ed.S.Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2003.
  Yardımcı Kitap 1. Yılmaz T, Özcan Ş, Olgun N, et al. GAPDIAB Project as a Model Ed: Yılmaz, Printed by Gri Tasarım, İstanbul, 2003, p.45-51.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, diyabetli bireyin yönetimi ve eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı ve diyabet hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslararası alandaki ilerlemeler konusunda bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği 1 Diyabetin Tanımı, Epidemiyolojisi, Sınıflandırılması Ve Tanı Kriterleri 2 Diyabet Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları, Multidisipliner Ekip Yaklaşımı 3 Diyabetli Bireylerde Fizik Muayene 4 Oral Antidiyabetik İlaç Tedavisi 5 İnsulin Tedavisi, Lipohipertrofi İzlemi 6 Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi 7 Diyabet Ve Egzersiz 8 Diyabetin Akut Ve Kronik Komplikasyonları 9 Diyabette Ayak Bakımı 10 Özel Durumlarda Diyabet Yönetimi (Seyahat, Bağışıklama, Cinsellik, Gebelik) 11 Diyabette Kendi Kendine İzlem Ve Önemi 12 Diyabette Psikososyal Sorunlar Ve Yaklaşımlar 13 Türkiye Ve Dünyadaki Diyabet Dernekleri 14 Diyabetli Bireyin Hemşirelik Bakım Planı Sunma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. -
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 4
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 5
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster