ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM 215 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Üriner sistem enfeksiyonları ve hemşirelik bakımını kavrar
  2-Üriner sistem hastalıklarında kullanılan tedavi yöntemlerini ve hemşirelik bakımını kavrar
  3-Diyaliz çeşitlerini kavrar
  4-Hemodiyaliz tedavisi hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   107
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,57 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Böbrek anatomisi ve fizyolojisi
  2 Böbrek Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Değerlendirme
  3 Üriner sistem enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı
  4 Primer ve sekonder Glomerulonefritler ve Bakım
  5 Akut ve kronik Piyelonefritler ve Bakım
  6 Nefrotik Sendrom ve Bakım
  7 Akut Böbrek Yetmezliği ve Bakım
  8 Ara Sınav
  9 Kronik Böbrek Yetmezliği ve Bakım
  10 Hemodiyaliz ve hemşirelik bakımı
  11 Periton diyalizi ve hemşirelik bakımı
  12 Diyaliz uygulamalarında karşılaşılan komplikasyonlar ve hemşirelik yaklaşımı
  13 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Görülen Psikososyal Sorunlar
  14 Böbrek transplantasyonu
  15 Diyalizde beslenme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1-Akpolat T, Arık N. Nefroloji El Kitabı. Hekimler Yayın Birliği, 1996. 2-Urden L, Stacy MK: Priorities in Critical Care Nursing. Mosby, 3rd Edition, 2000. 3-Dolar E: İç Hastalıkları. Nobel Tıp Kitapevleri, 2005. 4-Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O`Brien PR. Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, 2007 5-Clarkson MR, Brenner BM. The Kidney. Pocket Companie, 2007.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Üriner sistem enfeksiyonları, immünolojik böbrek hastalıkları, nefrolojik sendrom gibi hastalıklarda tedavi, bakım ve rehabilitasyonu, farklı tedavi yöntemleri ve klinik sorunların yönetimine ilişkin hemşirelik bakımını ve bakımın kalitesini iyileştirici girişimlere ilişkin bilgi ve uygulama becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği 1 Böbrek anatomisi ve fizyolojisi 2 Böbrek Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Değerlendirme 3 Üriner sistem enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı 4 Primer ve sekonder Glomerulonefritler ve Bakım 5 Akut ve kronik Piyelonefritler ve Bakım 6 Nefrotik Sendrom ve Bakım 7 Akut Böbrek Yetmezliği ve Bakım 8 Kronik Böbrek Yetmezliği ve Bakım 9 Hemodiyaliz ve hemşirelik bakımı 10 Periton diyalizi ve hemşirelik bakımı 11 Diyaliz uygulamalarında karşılaşılan komplikasyonlar ve hemşirelik yaklaşımı 12 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Görülen Psikososyal Sorunlar 13 Böbrek transplantasyonu 14 Diyalizde beslenme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 2
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 3
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster