ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  BULAŞICI HASTALIKLAR FZD 204 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bulaşıcı hastalıkların genel özelliklerine ilişkin bilgileri tanımlar
  2-Enfeksiyon hemşiresinin görev ve yetkilerini tanımlar
  3-Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini açıklar
  4-Bulaşıcı hastalıklardaki hemşirelik bakımı bilgisini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)616
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   54
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,8 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili kavramlar
  2 Enfeksiyonun oluşumu, etkenler
  3 Bulaşıcı hastalıklarda sık görülen genel belirtiler
  4 Hastane enfeksiyonları ve korunma önlemleri, izolasyon yöntemleri
  5 Bağışıklama
  6 Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları
  7 Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları
  8 Ara Sınav
  9 Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı
  10 Sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları
  11 Sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları
  12 Deri ve mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları
  13 Deri ve mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları
  14 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  15 Kan ve Diğer Yollarla Bulaşan Hastalıklar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özlem Bulantekin Düzalan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar lknur. A.Enfeksiyon Hastalıkları., Göktuğ Yayıncılık, Amasya 2010 Bakır M., Soysal A.Pediatride Nozokomiyal İnfeksiyonlar, Bilimsel Tıp, Ankara 2004 Görak G., Savaşer S., Yıldız S., Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Tıp Kitapevi ,2011
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bulaşma yoluna göre sık karşılaşılan hastalıkların klinik özellikleri, korunma ve kontrolü, tedavisi, hemşirelik bakımı ilkeleri konusunda bilgi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili kavramlar Enfeksiyonun oluşumu, etkenler Bulaşıcı hastalıklarda sık görülen genel belirtile Hastane enfeksiyonları ve korunma önlemleri, izolasyon yöntemleri Bağışıklama Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı Sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı Sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı Deri ve mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı Deri ve mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bakımı Kan ve Diğer Yollarla Bulaşan Hastalıklar ve Bakımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 4
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster