ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ HEM 216 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Geriatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarını öğrenir.
  2-Yaşlılık döneminde meydana gelen biyo-psiko-sosyo-kültürel değişiklikleri öğrenir.
  3-Kapsamlı bir geriatrik değerlendirme yapar.
  4-Yaşlı bireyin bakım gereksinimlerini saptar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Geriatri Hemşireliği
  2 Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma
  3 Yaşlılık ve Yaşlılıkta Organ ve Sistemlerde Meydana Gelen Değişimler
  4 Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesi Ve İzlemi
  5 Geriatrik Aciller ve Yaşlıda Görülen Bazı Fiziksel Sorunlar
  6 Yaşlıda Beslenme Ve Boşaltım Sorunları Ve Bakımı
  7 Yaşlılarda Mental Sağlık Sorunları Ve Bakımı
  8 Ara Sınav
  9 Yaşlılarda Görülen Kronik Hastalıklar
  10 Yaşlılıkta Çoklu İlaç Kullanımı
  11 Ülkemizde ve Dünyada Yaşlılara Sunulan Hizmetler
  12 Yaşlılıkta Uygulanan Sosyal Politikalar
  13 Yaşlılarda Evde Bakım
  14 Yaşlı Bireyde Etik
  15 Yaşlı Birey ve Ölüm Kavramı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Seher GÖNEN ŞENTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Arıoğlu S. Geriatri ve Gerontoloji, Ankara: MN Medikal and Nobel Kitap, 2006. 2. Türk Geriatri Dergisi arşiv 3. Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı. (2010). Editörler: Fındık Ü. Y., Erol Ö. Alter Yayıncılık. 4. Johnson M.L., The Cambridge Handbook Of Age And Ageing, Cambridge University Press, 2005.
  Yardımcı Kitap 1. Birol L., Akdemir N. (2005). İç Hastalıkları Hemşireliği, Extended 2 Print, New York: Offset Publications. 2. Lewis, SL, Heitlemper, MM, Dirksen, SR, O`Brien PG (2007). Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems. 7th ed.Mosby Elsevier.
  Döküman ders notları
  Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, yaşlanma süreci, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümü ile ilgili teorik bilgi ve yaşlı bireye uygulanacak hemşirelik bakım ilkelerini değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği 1 Dersin Tanımı, Geriatri Hemşireliği 2 Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma 3 Yaşlılık ve Yaşlılıkta Organ ve Sistemlerde Meydana Gelen Değişimler 4 Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesi Ve İzlemi 5 Geriatrik Aciller ve Yaşlıda Görülen Bazı Fiziksel Sorunlar 6 Yaşlıda Beslenme Ve Boşaltım Sorunları Ve Bakımı 7 Yaşlılarda Mental Sağlık Sorunları Ve Bakımı 8 Yaşlılarda Görülen Kronik Hastalıklar 9 Yaşlılıkta Çoklu İlaç Kullanımı 10 Ülkemizde ve Dünyada Yaşlılara Sunulan Hizmetler 11 Yaşlılıkta Uygulanan Sosyal Politikalar 12 Yaşlılarda Evde Bakım 13 Yaşlı Bireyde Etik 14 Yaşlı Birey ve Ölüm Kavramı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 3
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 5
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 5
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster