ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ HEM 210 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yoğun bakım hemşiresinin profesyonel rolünü ve önemini tanımlar.
  2-Yoğun bakım gerektiren akut ve kritik sağlık sorunlarının fizyopatolojisini açıklar
  3-Yoğun bakım gereksinimi olan akut ve kritik hastanın verilerinin analizini yapar.
  4-Yoğun bakım ortamında yasal ve etik konuların önemini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, dersin amacının açıklanması
  2 Yoğun bakım ünitesi, tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, yoğun bakım ünitesindeki hastaların özellikleri,
  3 Ülkemizdeki ve dünyadaki yoğun bakım üniteleri
  4 Yoğun bakım hemşireliği, tanımı, görevleri ve sorumlulukları
  5 Yoğun bakım ünitesinde hasta ve yakını ile iletişim
  6 Dahili yoğun bakım (mekanik ventilasyonda hasta bakımı)
  7 Dahili yoğun bakım (EKG, defibrilasyon, CPR uygulaması)
  8 Ara Sınav
  9 Dahili yoğun bakım (koroner yoğun bakım)
  10 Dahili yoğun bakım (Nöroloji yoğun bakım)
  11 Aort Anevrizmaları ve Hemşirelik Yaklaşımları
  12 Herniasyonlar ve Hemşirelik Bakımı
  13 Otonom Sinir Sistemi Anatomi/Fizyoloji İlaç Hesaplamaları İlaçlar ve Hemşirelik Uygulamaları
  14 Yoğun bakım ünitesinde etik ve hukuki sorunlar-1
  15 Yoğun bakım ünitesinde etik ve hukuki sorunlar-2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ay Akça F., ve ark. Temel Hemşirelik, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Ed.: Fatma Akça Ay, 1. Baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007. Akyol A., ve ark. Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi, Ed.: Necmiye Sabuncu, Fatma Akça Ay, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2009. Perry A., Potter P., Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Çeviri Editörleri: Tükinaz Ataberk Aştı, Ayişe Karadağ, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2011. Karadakovan A, Eti AF, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, 2010. Türgay A., ve ark. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Ed.: Fatma Akça Ay, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2011
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Öğrencinin; sağlık durumları kritik olan, yoğun gözetim gerektiren hastaların yoğun bakım ünitelerindeki bakımında kullanılan gelişmiş uygulamalar konusunda, özelleşmiş yoğun bakım ünitelerinde hastaya yaklaşım konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği 1 Giriş, dersin amacının açıklanması 2 Yoğun bakım ünitesi, tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, yoğun bakım ünitesindeki hastaların özellikleri, 3 Ülkemizdeki ve dünyadaki yoğun bakım üniteleri 4 Yoğun bakım hemşireliği, tanımı, görevleri ve sorumlulukları 5 Yoğun bakım ünitesinde hasta ve yakını ile iletişim 6 Dahili yoğun bakım (mekanik ventilasyonda hasta bakımı) 7 Dahili yoğun bakım (EKG, defibrilasyon, CPR uygulaması) 8 Dahili yoğun bakım (koroner yoğun bakım) 9 Dahili yoğun bakım (Nöroloji yoğun bakım) 10 Aort Anevrizmaları ve Hemşirelik Yaklaşımları 11 Herniasyonlar ve Hemşirelik Bakımı 12 Otonom Sinir Sistemi Anatomi/Fizyoloji İlaç Hesaplamaları İlaçlar ve Hemşirelik Uygulamaları 13 Yoğun bakım ünitesinde etik ve hukuki sorunlar-1 14 Yoğun bakım ünitesinde etik ve hukuki sorunlar-2
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 4
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 3
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster