ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ HEM 405 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Palyatif bakıma ilişkin teorik bilgi ve uygulamaları öğrenir.
  2-Dünyada ve ülkemizde palyatif bakım hizmetini verildiği kurumları öğrenir.
  3-Palyatif bakım veren hemşirelerin rol ve sorumluklarını öğrenir.
  4-Palyatif bakım alan birey ve ailesinin gereksinimlerini belirler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Palyatif Bakım Tanım, Felsefe, Temel İlkeler
  2 Palyatif Bakım Tanım, Felsefe, Temel İlkeler
  3 Yaşam Sonu Bakım Evleri (Hospis Care)
  4 Multidisipliner Yaklaşım Ve Palyatif Bakım Ekip Üyelerinin Rolleri
  5 Yaşam Kalitesi Modeline Göre Bireysel Değerlendirme
  6 Palyatif Bakımda Ağrı Yönetimi
  7 Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi
  8 Ara Sınav
  9 Palyatif Bakımda Kayıp Kavramı Ve Değerlendirilmesi
  10 Palyatif Bakımda Ölüm Kavramı Ve Değerlendirilmesi
  11 Palyatif Bakımda Yas Kavramı Ve Değerlendirilmesi
  12 İmmobil Hastada Hemşirelik Bakımı
  13 Yaşam Sonu Bakımda Karşılaşılan Etik Sorunlar Ve Hemşirelik
  14 Yaşam Sonu Bakımda Karşılaşılan Etik Sorunlar Ve Hemşirelik
  15 Palyatif Bakım Alan Hastanın Ailesine Yaklaşım
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Seher GÖNEN ŞENTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Seher Gönen Şentürk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Cimete, G. (2002). Yaşam Sonu Bakım: Ölümcül Hastalarda Bütüncül Yaklaşım. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 2- Erdine, S. (1991). Kanserde Palyatif Bakım. Algoloji Derneği. 3- Yıldırım, U. (2006). Kanser ve Palyatif Bakım. İzmir. 4-Regnard, C. (2006). Palyatif Bakımda Semptomları İyileştirme Kılavuzu. İstanbul 5- Ledenberg, Joshi. (2007). Yaşam Sonu ve Palyatif Bakım. Güneş Kitabevi
  Yardımcı Kitap 1- Kanserde Ağrı Tedavisi ve Palyatif Bakım, Serdar Erdine, İstanbul, 1992. 2- Ağrı Tedavisi El Kitabı,Ed:R.Melzack, P.D.Wall, Çeviri Ed:S.Erdine,Güneş Kitabevi, 2006.
  Döküman ders notları
  Dersin Amacı Palyatif bakımın gerekliliği ve yaşam sonu bakımda hemşirelik bakımının önemini, hemşirelik bakımının yönetilmesinde rehber olacak temel bilgiyi kazanmasını ve palyatif bakım ilkelerini kavramasını, benimsemesini ve uygulamasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği 1 Palyatif Bakım Tanım, Felsefe, Temel İlkeler 2 Palyatif Bakım Tanım, Felsefe, Temel İlkeler 3 Yaşam Sonu Bakım Evleri (Hospis Care) 4 Multidisipliner Yaklaşım Ve Palyatif Bakım Ekip Üyelerinin Rolleri 5 Yaşam Kalitesi Modeline Göre Bireysel Değerlendirme 6 Palyatif Bakımda Ağrı Yönetimi 7 Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi 8 Palyatif Bakımda Kayıp Kavramı Ve Değerlendirilmesi 9 Palyatif Bakımda Ölüm Kavramı Ve Değerlendirilmesi 10 Palyatif Bakımda Yas Kavramı Ve Değerlendirilmesi 11 İmmobil Hastada Hemşirelik Bakımı 12 Yaşam Sonu Bakımda Karşılaşılan Etik Sorunlar Ve Hemşirelik 13 Yaşam Sonu Bakımda Karşılaşılan Etik Sorunlar Ve Hemşirelik 14 Palyatif Bakım Alan Hastanın Ailesine Yaklaşım
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 1
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster