ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HEMŞİRELİKTE SAĞLIK TANILAMASI VE FİZİKSEL MUAYENE YÖNTEMLERİ HEM 217 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlıklı/hasta bireyin sağlık tanılamasına yönelik veri toplar ve bu verileri yorumlar
  2-Fizik muayene yöntemlerini tanımlar ve sıralar
  3-Sağlıklı/hasta bireyin sistemlerinin değerlendirilmesinde fiziksel muayene yöntemlerini kullanır
  4-Sağlık tanılaması ve fizik muayene yöntemleri kullanarak elde ettiği veriler ile sağlıklı ve hasta bireye özgü uygun bakım planı geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Muayene yöntemlerine giriş, veri toplama yöntemleri
  2 Genel görünüm ve davranışlar, yaşamsal bulgular, vücut ağırlığı ve boy ölçümü
  3 Kardiyovasküler Sisteminin Tanılaması ve Fizik Muayene
  4 Kardiyovasküler Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayene
  5 Solunum Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayene
  6 Solunum Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayene
  7 Sinir Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi
  8 Ara Sınav
  9 Sinir Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi
  10 Gastrointestinal Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi
  11 Endokrinin Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi
  12 Hematalojik Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi
  13 Üriner Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi
  14 Kas ve İskelet Sisteminin Tanılanması Ve Fizik Muayenesi
  15 Baş Boyun ve Derinin Değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Özlem BULANTEKİN DÜZALAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Seher GÖNEN ŞENTÜRK
  Kaynaklar 1. Enç N. (Ed)2015. Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2. Sabuncu N., Ay AF.(Ed) 2010. Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakımı ve Takibi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 3. Aştı TA, Karadağ A. (Ed) 2011. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Adana. 4. Kuyurtar F. 2013. Klinisyen/Öğrenci Hemşire ve Ebeler İçin Fizik Muayene, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
  Yardımcı Kitap 1. Görgülü, RS. 2002. Hemşireler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri, 72 Tasarım Limited, Ankara. 2. Durna Z. 2012. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
  Dersin Amacı Bireyleri biyopsikososyal yönden ele alarak potansiyel ve mevcut tıbbi ihtiyaçlarını belirlemek, tıbbi sorunların erken tanılamasını sağlamak için gereken fiziksel tanılama yöntemlerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği 1 Muayene yöntemlerine giriş, veri toplama yöntemleri 2 Genel görünüm ve davranışlar, yaşamsal bulgular, vücut ağırlığı ve boy ölçümü 3 Kardiyovasküler Sisteminin Tanılaması ve Fizik Muayene 4 Kardiyovasküler Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayene 5 Solunum Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayene 6 Solunum Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayene 7 Sinir Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 8 Sinir Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 9 Gastrointestinal Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 10 Endokrinin Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 11 Hematalojik Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 12 Üriner Sisteminin Tanılanması ve Fizik Muayenesi 13 Kas ve İskelet Sisteminin Tanılanması Ve Fizik Muayenesi 14 Baş Boyun ve Derinin Değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 3
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 4
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 3
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster