ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 206 BAHAR 4+8 Z 12
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünyadaki ve ülkemizdeki çocuk sağlığı sorunlarını mortalite ve morbidite yönünden değerlendirir.
  2-Sağlıklı/hasta çocuğu büyüme ve gelişme özelliklerini dikkate alarak normalden sapan durumlar yönünden değerlendirir.
  3-Çocuk hastalıklarının temelinde yatan fizyo-patolojik, psikolojik, sosyo-kültürel faktörleri bakımın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde dikkate alır.
  4-Çeşitli hastalıklara özel bakım yaklaşımlarını (ilke, yöntem ve teknikleri) kullanır
  5-Çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunlarının erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon basamaklarında sorumluluk alır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1412168
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2022550
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 4012020
  Toplam İş Yükü(Saat)   361
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     12,03 ---- (12)
  Dersin AKTS Kredisi   12
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye`de ve Dünyada Çocuk Sağlığının Durumu
  2 Çocuk, Aile ve Hemşire
  3 Büyüme-Gelişme
  4 Uygulamalar ( Fiziksel ölçümler, Hayati belirtilerin ölçümleri, Materyal Toplama (İdrar,Boğaz Kültürü vb.), İlaç uygulamaları ve genel ilkeler
  5 Yenidoğan ve Özellikleri, Sağlık Sorunları ve Bakımı
  6 Çocukluk Çağlarında Beslenme, Beslenme Bozuklukları ve Bakımı
  7 Sıvı-Elektrolit-Asit-Baz Dengesi, Dengesizlikleri ve Bakımı
  8 Ara Sınav
  9 Solunum Fonksiyonunda Değişiklikler ve Bakımı
  10 Konjenital Kalp Hastalıkları ve Bakımı
  11 Endokrin Sistem Fonksiyon Değişiklikleri ve Bakımı
  12 Üriner Sistem Fonksiyon Değişiklikleri ve Bakımı
  13 Sindirim Sistemi Fonksiyon Değişiklikleri ve Bakımı
  14 Hematolojik Sistem Fonksiyon Değişiklikleri ve Bakımı
  15 Nörolojik Sistem Fonksiyon Değişiklikleri ve Bakımı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Derya Kaya Şenol
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Aylin ÇAKŞAK
  Kaynaklar 1. Çavuşoğlu H (2015). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt I-II. Sistem Ofset Basımevi Ankara 2.Törüner E, Büyükgönenç L. (2015). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık 3.Dağoğlu T, Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, Nobel tıp Kitabevi, İstanbul 4.Savaşer S, Yıldız S (2009). Hemşirelik İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul 5.Whaley DL (2008). Wong`s Clinical Manual of Pediatric Nursing, USA
  Yardımcı Kitap 1.Birol L(2005). Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık, İzmir. 2.Yurdakök M (2008). Çocuklarda Fizik Muayene Resimli El Kitabı, Veri Matbaacılık, Ankara. 3.Hockeberry MJ, Wilson D, Wong DL (2017). Wong`s Nursing Care of Infant and Children, 10th edition, USA 4.Karaböcüoğlu M, Uzel N, Köroğlu T (2008). Çocuk Yoğun Bakım Esaslar ve Uyg., İstanbul Medikal Yay.İstanbul 5.Neyzi O, Ertuğrul T ( 2002). Pediatri I-II, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 6.Potts NL, Mandeleco BL (2007). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families I-II, Thomson and Delmar, USA.
  Dersin Amacı 0-18 yaş çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme, iletişim, aile ve kültürel özellikleri ile çocuğun sağlığının korunması, yükseltilmesi ve hastalık durumunda yeniden sağlığının kazandırılması için gerekli alana özgü bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Türkiye`de ve dünyada çocuk sağlığının durumu, çocuk, aile ve hemşire, büyüme-gelişme, uygulamalar ( fiziksel ölçümler, hayati belirtilerin ölçümleri, materyal toplama (idrar,boğaz kültürü vb.), ilaç uygulamaları ve genel ilkeler, yenidoğan ve özellikleri, sağlık sorunları ve bakımı, çocukluk çağlarında beslenme, beslenme bozuklukları ve bakımı, sıvı-elektrolit-asit-baz dengesi, dengesizlikleri ve bakımı, solunum fonksiyonunda değişiklikler ve bakımı, konjenital kalp hastalıkları ve bakımı, endokrin sistem fonksiyon değişiklikleri ve bakımı, üriner sistem fonksiyon değişiklikleri ve bakımı, sindirim sistemi fonksiyon değişiklikleri ve bakımı, hematolojik sistem fonksiyon değişiklikleri ve bakımı, onkolojik sorunlar ve bakımı, nörolojik sistem fonksiyon değişiklikleri ve bakımı, kas-iskelet sistemi fonksiyon değişiklikleri ve bakımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 2
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 3
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 4
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster