ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-I HEM 101 GÜZ 3+6 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlıkla ilgili temel kavramları bilir.
  2-Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimini bilir.
  3-Diğer sağlık mesleklerinin tarihsel gelişimi ile ilgili temel bilgileri bilir.
  4-Hemşire kuramcıların rol ve işlevlerini tartışır.
  5-Hemşirelik bakımı ile ilgili temel kavramları, yöntemleri ve ilkeleri tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)149126
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2021020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 4011010
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, dersin tanıtımı.
  2 Sağlık Alanında Temel Kavramlar-I-II
  3 Meslek-İş Kavramları Hemşirelik Mesleği ve Hemşirelik Mesleğin Tarihsel Gelişimi
  4 Hemşire Kuramcılar-I-II
  5 Diğer Sağlık Mesleklerin Tarihsel Gelişimi Sağlık Ekibinin Bir Üyesi Olarak Hemşirelik
  6 Hemşirenin Rolleri Hasta Hakları (1-II)
  7 Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Hakları ve Etik-I-II
  8 Ara Sınav
  9 Enfeksiyon Kontrolü
  10 Enfeksiyon Kontrolü (laboratuvar çalışması)
  11 Yaşam Bulguları
  12 Yaşam Bulguları (laboratuvar çalışması)
  13 Hasta güvenliği, uyku, hemşirelikte etik
  14 Hasta Kabulü ve taburculuk, iletişim
  15 SERBEST LABORATUVAR ÇALIŞMASI
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör ÖĞR. GÖR. DR. GÖZDE ÖZARAS ÖZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Gözde Özaras Öz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Ay Akça F., ve ark. Temel Hemşirelik, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Ed.: Fatma Akça Ay, 1. Baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007. 2. Pamela L. Klinik Hemşirelik Becerileri. Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı. Ed.: Hicran Bektaş, Lippincott Williams&Wilkins, 2015. 3. Öz Fatma, Sağlık Alanında Temel Kavramlar, 1. Baskı, İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş., Ankara, 2004. 4. Perry A., Potter P., Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Çeviri Editörleri: Tükinaz Ataberk Aştı, Ayişe Karadağ, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2011. 5. Türgay A., ve ark. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Ed.: Fatma Akça Ay, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2013.
  Yardımcı Kitap 1. Akyol A., ve ark. Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi, Ed.: Necmiye Sabuncu, Fatma Akça Ay, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2009. 2. Birol Leman, Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım, 2011.
  Dersin Amacı Öğrencilerin, hemşirelik mesleğini tanıması, hemşireliğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması, hemşirenin görev, yetki ve sorumluluklarını bilmesi, bu mesleğe uyum sağlaması, hemşireliğin felsefesi ile temel ilke ve uygulamalarını öğrenmesi, hemşirenin sağlık ekibi içindeki yeri ve önemine ve hemşirelik esaslarına özgü bilgi, beceri ve tutumları kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği 1. Sağlık Alanında Temel Kavramlar-I-II 2. Meslek-İş Kavramları 3. Hemşirelik Mesleği ve Hemşirelik Mesleğin Tarihsel Gelişimi 4. Hemşire Kuramcılar-I-II 5. Diğer Sağlık Mesleklerin Tarihsel Gelişimi 6. Sağlık Ekibinin Bir Üyesi Olarak Hemşirelik 7. Hemşirenin Rolleri 8. Hasta Hakları (1-II) 9. Hemşirelik Kanunu 10. Hemşirelik Hakları ve Etik-I-II 11. Enfeksiyon Kontrolü 12. Yaşam Bulguları 13. Hasta güvenliği, uyku, hemşirelikte etik 14. Hasta Kabulü ve taburculuk, iletişim
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. -
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. -
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 3
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster