ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR-II HEM 102 BAHAR 4+12 Z 12
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hemşirelik bakımı ile ilgili temel kavramları, yöntemleri ve ilkeleri tanımlar.
  2-Öğretim elemanının gözetiminde temel hemşirelik becerilerini uygular.
  3-Hemşirelik bakımına ilişkin edindiği bilgileri beceri ve tutuma dönüştürür.
  4-Hemşirelik bakımını uygularken bireylerin haklarına ve değerlerine önem verir.
  5-Hemşirelik bakım sürecini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1416224
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2022040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 3031030
  Toplam İş Yükü(Saat)   352
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     11,73 ---- (12)
  Dersin AKTS Kredisi   12
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İlaç Uygulamaları (oral ilaç, göze, kulağa, vajina, rektuma, deriye ilaç uygulama, inhale ilaç uygulamaları, ID, SC, IM ilaç uygulamaları) (laboratuvar çalışması)
  2 Sıvı-elektrolit dengesi, IV ilaç uygulamaları (IV infüzyon hızını hesaplama ve takibi İnvaziv Girişimler İntraket, branül- takma kan alma, parenteral yolla ilaç uygulama) (laboratuvar çalışması)
  3 Kan ve kan ürünlerin transfüzyonu, Total Parenteral Beslenme (TPN) (laboratuvar çalışması)
  4 Hareket gereksinimi, hastaya yatak içinde pozisyon vermek, hastayı mobilize etmek (klinik uygulama/laboratuvar çalışması)
  5 Solunum Sistemi ve Uygulamaları, trakestomi bakımı-I (klinik uygulama/laboratuvar çalışması)
  6 Solunum Sistemi ve Uygulamaları, trakestomi bakımı-II (klinik uygulama/laboratuvar çalışması)
  7 Bireysel Hijyen ve Uygulamaları (klinik uygulama/laboratuvar çalışması)
  8 Ara Sınav
  9 Sıcak-Soğuk Uygulamalar Yara bakımı (klinik uygulama/laboratuvar çalışması)
  10 Beslenme Gereksinimi ve Uygulamaları, NG sonda takmak ve bakımı (klinik uygulama/laboratuvar çalışması)
  11 Kolostomi Bakımı (klinik uygulama/laboratuvar çalışması)
  12 Üriner Sistem ve Uygulamaları, İdrar sondası takmak ve bakımı-I (klinik uygulama/laboratuvar çalışması
  13 Üriner Sistem ve Uygulamaları, İdrar sondası takmak ve bakımı-II (klinik uygulama/laboratuvar çalışması
  14 Hemşirelik Bakım Süreci, NANDA-I (klinik uygulama/laboratuvar çalışması)
  15 Hemşirelik Bakım Süreci, NANDA-II (klinik uygulama/laboratuvar çalışması)
  Ön Koşul HEM 102 dersini almak için HEM 101 dersinden başarılı olunmalıdır.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör ÖĞR. GÖR. DR. GÖZDE ÖZARAS ÖZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Yadigar Ordu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Perry A., Potter P., Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Çeviri Editörleri: Tükinaz Ataberk Aştı, Ayişe Karadağ, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2011. 2 Pamela L. Klinik Hemşirelik Becerileri. Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı. Ed.: Hicran Bektaş, Lippincott Williams&Wilkins, 2015. 3. Akyol A., ve ark. Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi, Ed.: Necmiye Sabuncu, Fatma Akça Ay, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2009. 4. Türgay A., ve ark. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Ed.: Fatma Akça Ay, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2013.
  Yardımcı Kitap 1. Birol Leman, Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım, 2011. 2. Öz Fatma, Sağlık Alanında Temel Kavramlar, 1. Baskı, İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş., Ankara, 2004.
  Dersin Amacı Öğrencilerin, hemşireliğin felsefesi ile temel ilke ve uygulamalarını öğrenmesi, hemşirenin sağlık ekibi içindeki yeri ve önemine ve hemşirelik esaslarına özgü bilgi, beceri ve tutumları kazanması beklenmektedir.
  Dersin İçeriği Bireyin hareket gereksinimi, beslenme gereksinimi ve uygulamaları, bireysel hijyen ve uygulamaları, ilaç uygulamaları, solunum sistemi ve uygulamaları, kalp-akciğer sesleri, sıvı-elektrolit dengesi, invaziv girişimler, sindirim sistemi ve uygulamaları, bağırsak sesleri, sıcak-soğuk uygulamalar, yara bakımı, ameliyat öncesi ve sonrası bakım, hemşirelik süreci.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 5
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 3
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. -
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 5
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster