ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  BİYOKİMYA FZD 107 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyokimyanın tanımı ve sağlık alanındaki önemini kavrar
  2-İnsan vücudunu oluşturan biyomoleküllerin genel özelliklerini açıklar
  3-Numune alma yöntemleri ile hastalıklarda biyokimyasal değişimleri açıklar
  4-Klinik biyokimyasal tayin yöntemleri (idrar ve beyin omurilik sıvısı analizleri ile enzim ve hormon tayinleri) ve sonuçlarını mesleki açıdan karşılaştırır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyokimyanın tanımı ve biyokimyanın sağlık alanındaki önemi
  2 Aminoasitler ve proteinlerin yapı ve önemleri
  3 Karbonhidratların yapı ve fonksiyonları
  4 Lipidlerin yapı ve fonksiyonları
  5 Enzimlerin yapısal işlev ve özellikleri
  6 Nükleik asitlerin vücuttaki önemi
  7 Vitaminlerin önemi ve görevleri
  8 Ara Sınav
  9 İz elementlerin anlıdaki fonksiyonları ve önemi
  10 Besinlerin sindirim ve emilim biyokimyası
  11 Biyokimyasal numune alma yöntemleri
  12 İdrar analizleri
  13 Enzimlerin klinik biyokimyası
  14 Karaciğer ve Böbrek fonksiyon testlerinin klinik önemi
  15 Hormonların klinik önemi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Biyokimya 1, Gözükara E. Nobel Tıp Kitapevleri, 1997. 2. Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW, Harper?s Biochemistry. 25th ed. Appleton and Lange Publications; 2000.
  Yardımcı Kitap 1. Yenson M. İnsan Biyokimyası. İstanbul: İ.Ü.Tıp Fak. Yay. No:128,1989. 2. Nelson LD, Cox MM, Lehninger AL. Principles of Biochemistry. 2nd ed. New York: Worth Publishers, 1997 3. Stryer L. Biochemistry. 3rd edition. New York: Freeman and Companyi 1988. 4. Lippincott?s Illustrated reviews serisinden, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti. Çapa- İstanbul, 1997. 5. Elgun S. ?Tıbbi Biyokimya?, ART Ofset Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2004
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Sağlık alanında biyokimyanın önemi ve tüm hastalıkların bir biyokimyasal temeli olduğunun kavranılmasını amaçlar.
  Dersin İçeriği Biyokimyanın önemi tanımı, klinik biyokimyanın amacı, numune alma yöntemleri ve hastalıklardaki biyokimyasal değişimleri içerir. Biyokimyanın tanımı ve biyokimyanın sağlık alanındaki önemi, Aminoasitler ve proteinlerin yapı ve önemleri, Karbonhidratların yapı ve fonksiyonları, Lipidlerin yapı ve fonksiyonları, Enzimlerin yapısal işlev ve özellikleri, Nükleik asitlerin vücuttaki önemi, Vitaminlerin önemi ve görevleri, İz elementlerin anlıdaki fonksiyonları ve önemi, Besinlerin sindirim ve emilim biyokimyası, Biyokimyasal numune alma yöntemleri, İdrar analizleri, Enzimlerin klinik biyokimyası, Karaciğer ve Böbrek fonksiyon testlerinin klinik önemi, Hormonların klinik önemi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 3
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 3
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 2
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir -
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 1
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster