ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ FZD 102 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnsan vücudundaki hücreleri açıklar
  2-İnsan vücudundaki dokuları açıklar
  3-Dokuların yapılarını listeler
  4-Dokuların fonksiyonlarını açıklar
  5-Embriyolojide temel kavramları tanımlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)5011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   76
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,53 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Histoloji, embriyolojinin kısa tarihçesi ve terminolojisi
  2 Hücre, organeller ve hücre şekilleri
  3 Epitel doku, bağ doku ve deri histolojisi
  4 Embriyolojide temel kavramlar, spermatogenez, oogenez, spermiyogenez
  5 Ovulasyondan implantasyona kadar olan dönem, döllenme, yarıklanma
  6 Kan ve kan damarları
  7 Özel embriyoloji
  8 Ara Sınav
  9 Fetal dönem, Fetal zarlar ve plasenta, monozigotik ve dizigotik ikizler
  10 Sindirim Sistemi
  11 Solunum Sistemi
  12 Kardiyovasküler Sistem
  13 Kas-İskelet Sistemi
  14 Ürogenital Sistem
  15 Endokrin Sistem
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Kubilay VİCDAN
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Kubilay Vicdan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mescher AL. (2018). Junqueira Temel Histoloji Konu ve Atlas (Çeviri Editörü: Seyhun SOLAKOĞLU), Güneş Tıp Kitabevleri. Can A. (2018). Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uygulama Kılavuzu, Akademisyen Kitabevi
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İnsan histolojisi ve embriyolojisi hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Histoloji, embriyolojinin kısa tarihçesi ve terminolojisi, Hücre, organeller, Epitel doku, bağ doku ve deri histolojisi, Embriyolojide Temel Kavramlar, Döllenme, Kan Ve Kan Damarları, Fetal Dönem, Özel Embriyoloji, İskelet Sistemi, Kas Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Kardiyovasküler Sistem, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Ürogenital Sistem
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 2
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. -
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 2
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir -
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 3
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster