ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLGİ OKUR YAZARLIĞI HEM 115 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Araştırma konusunun belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken ilkelerden beş tanesini sayar.
  2-Bilgiye ulaşmada doğru ve güvenilir kaynakları seçer.
  3-Bilgi kaynaklarının kullanımında yasal ve etik kurallara uyar.
  4-Bilimsel makale çeşitlerini ayırt eder.
  5-Örnek bir araştırma makalesini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   111
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,7 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Araştırma konusunun belirlenmesi
  2 Bilgi kaynakları ve kaynak seçimi
  3 Bilgi arama teknikleri
  4 Kütüphanelerin genel özellikleri
  5 Çankırı Karatekin Üniversitesi kütüphane kullanımı
  6 Veri tabanları ve kullanımı
  7 İnternette bilgi arama
  8 Ara Sınav
  9 Bilgi kaynaklarının kullanımı ile ilgili yasal ve etik konular
  10 Örnek bilimsel makale incelemesi
  11 Araştırma sunumları
  12 Araştırma sunumları
  13 Araştırma sunumları
  14 Araştırma sunumları
  15 Araştırma sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü ÖĞR. GÖR. DR. GÖZDE ÖZARAS ÖZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Seyidoğlu H. (2003). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. Güzem Can yayınları. İstanbul. 2. Day R.D. (2001). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Çeviri: Altay Aşkar G., Tübitak, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Aydın A., Ateş K. (2010). Bilgi Okuryazarığından Yaşam Boyu Öğrenmeye. Bildiriler. İdeal Kültür Yayıncılık. 2. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı (HÜBO) Programı.
  Döküman Ders notları Bilimsel makaleler.
  Dersin Amacı Öğrencilerin, akademik ve çalışma hayatında bilgiye çeşitli yöntemlerle en etkili biçimde ulaşma becerilerini kazandırmak ve bilgi kaynaklarının kullanımıyla ilgili yasal ve etik konular hakkında bilgilendirmek ve elde edilen bilgiyi etkili bir biçimde aktarmayı öğretmektir.
  Dersin İçeriği Araştırma konusunun belirlenmesi Bilgi kaynakları ve kaynak seçimi Bilgi arama teknikleri Kütüphanelerin genel özellikleri Çankırı Karatekin Üniversitesi kütüphane kullanımı Araştırma sunumları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. -
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 2
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. 1
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir -
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 2
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster