ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Paraziter Enfeksiyonlar ve Korunma Yolları HEM 218 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Paraziter enfeksiyonlar konusunda ileri düzeyde bilgi kazanır.
  2-Bu hastalıklar hakkında tanı yöntemlerini tartışır.
  3-Akut ve kronik hastalıklar konusunda önlem alma becerisi kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Parazit ve enfeksiyon nedir?
  2 Parazit-Konak ilişkisi ve parazitlerin sınıflandırılması
  3 Protozoonlar:Sarcomastigophora: İntestinal amiplar; Entamoeba histolytica, E.coıli(Morfoloji-Evrim, Patogenez ve Klinik, Tanı, Tedavi, Epidemiyoloji ve Korunma).
  4 Ekstra İntestinal amiplar; Acantamoeba castellani,Naegleria fowl
  5 Mastigophora=Kamçılılar A) İntestinal Sistemde Yaşayanlar:Giardia intestinalis
  6 B) Genitoüriner Sistemde Yaşayan Kamçılılar:Trichomonas vaginalis
  7 C) Kan ve Dokularda Yaşayan Kamçılılar: Leishmania donovani, L.tropica, L.brasiliensis
  8 Ara Sınav
  9 Trypanosomalar: Trypanosoma brucei gambiense, T.rodensie, T.crusei
  10 Apicomplexa: Sporozoa: Plasmodiumlar; Plasmodium vivax, P.malariae, P.falciparum, P.ovale(Morfoloji-Evrim, Patogenez ve Klinik, Tanı, Tedavi, Epidemiyoloji ve Korunma)
  11 Toxoplasma gondii 1-Akkiz Toxoplasmosis 2-Kongenital Toxoplasmosis
  12 Isospora belli, Babesia microti, Blastocystis hominis. Ciliophora: Balantidium coli
  13 Helmintler:1- Cestodlar: Taenia saginata, T.solium, Hymenolepis nana, Echinococcus granulosus(Kist Hidatik), Diphyllobothrium latum.
  14 -Trematodlar: Fasciola hepatica, Schistosoma haemotobium 3-Nematodlar:Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis,Trichuris trihua. Kancalı Kurtlar(Hookworms):Ancylostoma duodenale, Necator americanus.
  15 Annelidalar: Hirudo medicinalis, Limnatis nilotica.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa TOKAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Tokar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Altıntaş, K 2004.Tıbbi Klinik Parazitoloji MN Medikal& Nobel Altıntaş, K 2002.Tıbbi Parazitoloji MN Medikal& Nobel
  Yardımcı Kitap Kuman, H ; Altıntaş N 1996 Protozoon Hastalıkları. Eğe Üniversitesi Basımevi Bornova/İzmir.
  Döküman -
  Dersin Amacı Paraziter enfeksiyonlar ve korunma yollarının kavranmasını amaçlar
  Dersin İçeriği Parazit ve enfeksiyon nedir? Parazit-Konak ilişkisi ve parazitlerin sınıflandırılması Protozoonlar: Sarcomastigophora: İntestinal amipler; Entamoeba histolytica, E.coli( Morfoloji-evrim, Patogenez ve Klinik, Tanı, Tedavi ,Epidemiyoloji ve Korunma) Ekstraintestinal amipler:Acanthamoeba castellani. Naegleria fowleri Mastigophora=Kamçılılar A) İntestinal Sistemde Yaşayanlar: Giardia intestinalis B) Genitoüriner Sistemde Yaşayan Kamçılılar: Trichomonas vaginalis C) Kan ve Dokularda Yaşayan Kamçılılar:Leıshmania donovani, L.tropica, L.brasiliensis Trypanosomalar: Trypanosoma brucei gambiense, T.rodensie, T.crusei Apicomplexa:Sporozoa: Plasmodiumlar; Plasmodium vivax, P.malariae, P.falciparum, P.ovale ( Morfoloji-evrim, Patogenez ve Klinik, Tanı, Tedavi ,Epidemiyoloji ve Korunma). Toxoplasma gondii 1-Akkiz Toxoplasmosis 2-Kongenital Toxoplasmosis Isospora belli, Babesia microti, Blastocystis hominis.Ciliophora: Balantidium coli Helmintler:1-Cestodlar:Taenia saginata, T.solium, Hymenolepis nana, Echinococcus granulosus(Kist Hidatik), Diphyllobothrium latum. 2-Trematodlar: Fasciola hepatica, Schistosoma haemotobium 3-Nematodlar:Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis,Trichuris trichura.Kancalı Kurtlar(Hookworms): Ancylostoma duodenale, Necator americanus. Annelidalar: Hirudo medicinalis, Limnatis nilotica.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. -
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. -
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir -
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster