ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ VE ORYANTASYONU FZD 100 GÜZ 0+2 Z 1
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenci üniversiteyi, fakülteyi ve fakültede yer alan bölümleri tanır.
  2-Öğrenci üniversitenin gerektirdiği davranış ve aktiviteleri öğrenir.
  3-Öğrenci mesleğini tanır. Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri öğrenir.
  4-Mesleğinin gerektirdiği davranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerileri kazanır.
  5-Eğitimi sırasında gerekli yönetmelikleri öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 100000
  Diğer (uygulama) 014228
  Toplam İş Yükü(Saat)   28
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     0,93 ---- (1)
  Dersin AKTS Kredisi   1
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Üniversitenin tanıtımı
  2 Sağlık Bilimleri Fakültesinin tanıtımı
  3 Bölümlerin ve Ana Bilim Dallarının tanıtımı
  4 Mesleki etik ve deontoloji kavramları
  5 Mesleki etik ve deontoloji kavramları
  6 Ders programlarının tanıtımı
  7 Öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler
  8 Ara Sınav
  9 Bologna Bilgi Sistemi web sayfası tanıtımı
  10 Kütüphanenin tanıtımı
  11 Üniversitede yer alan faaliyetlerin tanıtımı
  12 Öğrenci değişim programlarının tanıtımı
  13 Mesleki standartlar ve meslek örgütünün tanıtılması
  14 Meslek tarihi ve uluslararası derneklerin tanıtımı
  15 Meslekleri ile ilgili temel kaynakları ve ulaşım yollarının tanıtımı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanları
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Gözde Özaras Öz

  2-)Doçent Dr Şinasi Aşkar

  3-)Öğretim Görevlisi Gül Kadan

  4-)Doktor Öğretim Üyesi Zehra Karahan

  5-)Öğretim Görevlisi Sevilay Ergün Arslanlı

  6-)Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bulut

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çankırı Karatekin Üniversitesi Yönetmeliği Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tanıtım Broşürü Çankırı Karatekin Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi web sayfası
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilere bölüm, ana bilim dalları, meslek eğitim ve uygulama standartları ve meslek etiği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
  Dersin İçeriği 1. Üniversitenin tanıtımı 2. Sağlık Bilimleri Fakültesinin tanıtımı 3. Bölümlerin ve Ana Bilim Dallarının tanıtımı 4. Mesleki etik ve deontoloji kavramları 5. Mesleki etik ve deontoloji kavramları 6. Ders programlarının tanıtımı 7. Öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler 8. Bologna Bilgi Sistemi web sayfası tanıtımı 9. Kütüphanenin tanıtımı 10. Üniversitede yer alan faaliyetlerin tanıtımı 11. Öğrenci değişim programlarının tanıtımı 12. Mesleki standartlar ve meslek örgütünün tanıtılması 13. Meslek tarihi ve uluslararası derneklerin tanıtımı 14. Meslekleri ile ilgili temel kaynakları ve ulaşım yollarının tanıtımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 1
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 1
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. -
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 2
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 2
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster