ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  EPİDEMİYOLOJİ FZD 303 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Epidemiyolojinin önemini bilir.
  2-Toplumun sağlığını belirleyen ölçütleri bilir.
  3-Sağlık bilimlerinde araştırma tekniklerini bilir.
  4-Epidemiyolojide kullanılan araştırma tekniklerini uygular.
  5-Veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve toplumdaki sağlık sorunlarının belirlenmesinde gerekli bilgi ve beceri kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)616
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   54
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,8 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Epidemiyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi, stratejileri
  2 Epidemiyolojinin kullanım alanları
  3 Veri kaynakları
  4 Epidemiyolojide nedensellik kavramı
  5 Epidemiyolojik Ölçütler
  6 Tanımlayıcı Epidemiyoloji
  7 Analitik Epidemiyoloji
  8 Ara Sınav
  9 Deneysel Epidemiyoloji
  10 Sürveyans Taramalar
  11 İnfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi
  12 Bulaşıcı olmayan hastalıklar epiemiyolojisi
  13 Kronik hastalıklar epidemiyolojisi
  14 Kronik hastalıklar epidemiyolojisi
  15 Kaza epidemiyolojisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi İlknur GÖL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Özdemir Yayıncılık, 5. bası, Ankara, 1996. Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatiboğlu Yay., Ankara, 1996. Omran AR. The Clark-Omran System of Research Design in Epidemiology. Univ. of N Caroline, 1980. Barker DJP, Rose G. Epidemiology in Medical Practice. Churchill Livingstone, New York, 1984. Fergusson GA. Statistical Analysis in Psychology and Education. 5th ed., McGraw-Hill series in psychology and education, Tokyo, 1982. Yumuturuğ S. Toplum Hastalıklarında Epidemiyolojik Genel Prensipler. Ankara Üniv. Tıp Fak. Yay. No : 337, Ankara, 1976. Sencer M. Toplum Bilimlerinde Yöntem. 3. Bs., Beta Basımevi, İstanbul, 1989. Newman TB, Browner WS. Epidemiology and Public Health. Mc Graw-Hill Book Comp. Singapore, 1989. Casens BJ (ed.). Preventive Medicine and Public Health. Wiley Medical Publ. Pennsylvania / USA, 1987. Feinstein AR. Clinical Epidemiology. W.B. Saunders Company Philadelphia, 1985. Raymond SG (ed.). Medical Epidemiology. Lange Publication, 1993. Alpar R. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş-1. Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1997. Wayne WD. Biostatistics:A Foundation for Analysis in the Health Siences. 6th ed, Wiley Series,USA,1995
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Öğretim üyesinin ders notları
  Dersin Amacı Epidemiyolojinin tanımını, yöntemlerini, yararlarını, yöntemlerin nerede, ne zaman ve nasıl kullanılacağını, araştırmaları nasıl inceleyeceği bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Epidemiyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi, stratejileri Epidemiyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi, stratejileri Epidemiyolojinin kullanım alanları Veri kaynakları Epidemiyolojide nedensellik kavramı Tanımlayıcı epidemiyoloji Analitik epidemiyoloji Deneysel epidemiyoloji Vaka çalışması Sürveyans taramalar İnfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi Bulaşıcı olmayan hastalıklar epidemiyolojisi Kronik hastalıklar epidemiyolojisi Kaza epidemiyolojisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. -
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir -
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster