ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  KAZA AFETLERDEN KORUNMA VE İLKYARDIM HEM 351 GÜZ-BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kaza ve afetlerde temel korunma prensiplerini açıklar.
  2-Kaza ve afet türlerini bilir. KBRN Riskini açıklar ve değerlendirir (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer)
  3-Personel Güvenliğini sağlar. Sorumluluk Kazanır. Yangın önlemede rol alır. Yangın söndürme ve yaralıya ilk yardım uygular.
  4-Kaza ve afet durumunda yaralıyı değerlendirir.
  5-Yaralının durumuna uygun ilk yardım uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12020
  Ödevler3012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   108
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,6 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kaza ve Felaketlerin tanımı, tipleri ve trafik kazaları ve korunma
  2 İlk yardım ve Acil yardımın önemi, ilkeleri (6T)
  3 İlk yardım çantası, 112, ambulans, acil servisin yapısı
  4 KBRN Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer)
  5 Genel vücut anatomi ve fizyolojisi
  6 Yaralının kurtarılması-yaralının taşınması
  7 Kanamalarda ilk yardım
  8 Ara Sınav
  9 Şok, bayılmalar ve komalarda ilk yardım
  10 Solunum sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları
  11 Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım
  12 Yaralanmalarda ilk yardım, Zehirlenmeler-Hayvan sokma ve ısırmalarında ilk yardım
  13 Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım Yaralanmalarda-yanıklarda pansuman ve sargılar
  14 Önemli organ yaralanmaları
  15 İlk yardım gerektiren diğer durumlar, Afet durumlarında ilk yardım ve sivil savunma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğretim Görevlisi Canan Ünlü
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Canan Ünlü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Güngör T. , İlk Yardım, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğ Sözen C. İlk Yardım ve Acil Yardım ,Göktuğ Yayıncılık 2006 Somyürek İ. İlk Yardım Ders Kitabı, Orkide Yayınları 1985 Ege R. Kaza, Hastalık ve Yaralanmalarda İlk ve Acil Yardım, Trafik kazaları yardım vakfı yayını, 1995 Yürügen B., Durna Z. Afetlarde Hemşirelik Bakımı ve İlk Yardım, AÖF Yayınları 1992 Değerli Ü. Dahiliye ve Cerrahi Acil Hastalıklar, Tıbbi kitaplar dağıtım servisi yayınları 1979 İlk Yardım. Anestezi ve Reaminasyon moduler eğitim seti 2014. Milli Eğitim Yayınları
  Yardımcı Kitap Standard fırst aıd cours multimedia system Çeviri: Ülkülü O. İlk Yardım Güven matbaası 1982 Papper S. Ve Williams R. Manuel of Medical Care of tehe Surgical patient, Little, Brown and Company Boston 1976 Babadağ K. Ve diğerleri Kaza ve Yaralanmalarda Hemşirelik Uygulamaları Atlası, Birol yayınları 2001 Süzen B. Temel İlk Yardım, Bedray yayınları 2008
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Öğrenciye, ilk yardımın önemi ve 112 - acil servisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmek, triyaj uygulama, temel korunma prensiplerine göre ilk yardım uygulayabilme. kbrn riskini değerlendirmek konusunda yeterlikleri kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Kaza ve Felaketlerin tanımı, tipleri ve trafik kazaları ve korunma 2. İlk yardım ve Acil yardımın önemi, ilkeleri (6T), İlk yardım çantası, 112, ambulans, acil servisin yapısı, KBRN Riskini Değerlendirmek (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer), Genel vücut anatomi ve fizyolojisi, Yaralının kurtarılması-yaralının taşınması,Kanamalar da ilk yardım, Şok, bayılmalar ve komalarda ilk yardım,Solunum sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları,Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım, Yaralanmalarda ilk yardım, Zehirlenmeler-Hayvan sokma ve ısırmaların da ilk yardım, Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım Yaralanmalarda-yanıklarda pansuman ve sargılar, Önemli organ yaralanmaları, İlk yardım gerektiren diğer durumlar, Afet durumlarında ilk yardım ve sivil savunma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. 2
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 2
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster