ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HEMŞİRELİKTE PROFESYONELLİK HEM 312 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Profesyonel hemşirelik kavramını, özelliklerini ve uygulamalarını bilir.
  2-Profesyonel hemşirelik fonksiyonlarını ve göstergelerini açıklar.
  3-Kaliteli sağlık ve bakım hizmeti sunmanın mesleki uygulama açısından önemini tartışır.
  4-Mesleki tutumunu kişisel ve mesleki hayatına yansıtır.
  5-Hemşirelikte profesyonelleşmenin önemini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler011818
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011818
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   107
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,57 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Profesyonellik kavramı ve özellikleri
  2 Hemşirelikte sağlıklı çalışma ortamı
  3 Hemşirelik uygulamalarında profesyonelliğin önemi
  4 Profesyonel hemşirelik rolleri
  5 Hemşirelikte profesyonellik tutumları : Bilgi - Araştırma ruhu
  6 Hemşirelikte profesyonellik tutumları: Savunma - İnovasyon - Vizyon
  7 Hemşirelikte profesyonellik tutumları: Takım Çalışması ? Meslektaşlık - Kollaboratif/işbirlikçi Uygulamalar
  8 Ara Sınav
  9 Vaka tartışması: Takım çalışması? Meslektaşlık ? Kollaboratif uygulamalar
  10 Hemşirelikte profesyonellik tutumları: Sorumluluk-Otonomi
  11 Mesleki uygulamalarda profesyonel davranış : mesleki sorumluluk-otonomi egzersizleri
  12 Hemşirelikte profesyonellik tutumları: Eleştirel düşünme- Etik ve Değerler
  13 Profesyonel Tutumlar Geliştirilmesi: Etik değerler üzerinde küçük grup çalışmaları
  14 Hemşirelikte profesyonellik tutumları ve hemşirelik eğitimi ilişkisi
  15 Örnek durumlar üzerinde profesyonel hemşirelik tutumlarının tartışılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Satı DİL
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Satı Dil

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Batlaş A (2003). Başarı için pasaport: profesyonel davranış. Kaynak Dergisi,Nisan-Eylül:14. 2. Dinç L. Hemşirelik hizmetlerinde etik yükümlülükler. Hacettepe Tıp Dergisi 2009; 40:113-119. 3. Gökçora ŞH (2005). Profesyonelliğe saygı. Üniversite ve Toplum,5(3):1- 4. Karadağ G,Uçan Ö (2006). Hemşirelik eğitimi ve kalite. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,1(3):42-41. 5. Karamanoğlu YA, Özer GF, Tuğcu A (2007). Denizli İlindeki Hastanelerin Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi, Fırat Tıp Dergisi , 14(1):12-17. 6. Korkmaz, F. (2011) Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 59-67
  Yardımcı Kitap 1. Öhlen J, Segesten K (1998). The professioanl identy of nurse: conceprt analysis and development. Journal of Advanced Nursing.28(4):720-727. 2. Özlük B (2006). Ülkemizde sağlık hizmetlerinde profesyonelleşme kapsamında hemşireliğin değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği?ne uyum süreci. Sağlık Kurumları Yöneticiliği AD, Yüksek Lisans Tezi,Marmara Üniversitesi Sğlık Bilimleri Enstitüsü.İstanbul 3. Phillps S, Lawin R (2004). Help needed now-from Professional nursing associations. Journal of Professional Nursing, Semptember-October:279-280. 4. Sabancıoğulları, S.,Doğan, S (2012).Profesyonel Kimlik Gelişimi ve Hemşirelik, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;15:4 5. Sağlık bakanlığı, www.saglik.gov.tr 6. Türk Hemşireler Derneği www.turkhemsirelerdernegi.org.tr 7. Ululuslararası Hemşireler Birliği. www.icn.ch 8. Vicdan KA (2009). Hemşirelikte Profesyonellik, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,Sempozyum Özel Sayısı 2010
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin profesyonellik kavramlarını ve ilkelerini öğrenmesini, meslekte ve dünyada ve Türkiye`de profesyonellikteki önemini anlamasını, hemşirelik eğitimi, hemşirelik rolleri ve işlevlerini bilmenizi sağlar.
  Dersin İçeriği Profesyonellik kavramı ve özellikleri, Hemşirelikte sağlıklı çalışma ortamı, Hemşirelik uygulamalarında profesyonelliğin önemi, Profesyonel hemşirelik rolleri, Hemşirelikte profesyonellik tutumları : Bilgi - Araştırma ruhu,Hemşirelikte profesyonellik tutumları: Savunma - İnovasyon ? Vizyon,Hemşirelikte profesyonellik tutumları: Takım Çalışması ? Meslektaşlık - Kollaboratif/işbirlikçi Uygulamalar, Vaka tartışması: Takım çalışması? Meslektaşlık ? Kollaboratif uygulamalar,Hemşirelikte profesyonellik tutumları: Sorumluluk-Otonomi, Mesleki uygulamalarda profesyonel davranış : mesleki sorumluluk-otonomi egzersizleri, Hemşirelikte profesyonellik tutumları: Eleştirel düşünme- Etik ve Değerler, Profesyonel Tutumlar Geliştirilmesi: Etik değerler üzerinde küçük grup çalışmaları,Hemşirelikte profesyonellik tutumları ve hemşirelik eğitimi ilişkisi, Örnek durumlar üzerinde profesyonel hemşirelik tutumlarının tartışılması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. -
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. -
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. -
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir -
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster