ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ HEM 411 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Konsültasyon, liyezon, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğine ilişkin kavramları tanımlar.
  2-KLP hemşiresinin görev, rol ve sorumluklarını tanımlar.
  3-Genel hastanede yatarak veya ayaktan takip edilen hastaların fiziksel bakımı ile psikososyal bakımı arasında bir bağ kurar.
  4-Konsültasyon alanlarında farklı konsültasyon tiplerini uygular, konsültasyon ve liyezon farkını öğrenir.
  5-Fiziksel ve ruhsal hastalığa sahip olan bireylere yönelik KLP hizmetlerini sunar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Konsültasyon - Liyezon Psikiyatrisi ve Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Kavramları, Genel Psikiyatriden farkları
  2 Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatri Hemşireliğine tarihsel bakış
  3 KLP nin temel işlevleri
  4 Konsültasyon isteme nedenleri ve konsültasyon tipleri
  5 KLP hekim-hemşire arasındaki farklar ve benzerlikler
  6 KLP hemşirelerinin konsültasyon alanları
  7 Psikiyatri- konsültasyon liyezon hemşiresinin özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 KLP Hemşiresinin fonksiyonları
  10 KLP hemşiresinin rolleri ( klinik/idari)
  11 KLP hemşiresinin rolleri(araştırma /eğitim)
  12 Konsültasyon hemşireliği ile liyezon hemşireliği arasındaki farklılıklar
  13 Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği uygulama modelleri
  14 Fiziksel hastalıklarda uygulanan KLP örnekleri
  15 Psikolojik hastalıklarda uygulanan KLP örnekleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Dr. Bernie Siegel, Türkçesi: Adalet Celbiş Kanser Tıp ve Mucizeler, Kuraldışı yayınları 2. Kocaman N. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği ve Rolü nedir?. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 8(3):107-118. 3.Kocaman N. Genel Hastane Uygulamasında Psikososyal Bakım ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği?. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 9(1): 49-54. 4.Taner E, Çosar B. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisine Bir Bakış. Türkiye?de Psikiyatri, 2006, 8(1): 38-49. 5.Terakye G, Buzlu S, Kaçmaz Kocaman N, Isıl Ö, Akgül N. Genel Tıpta Hasta Bakımının Psikolojik Yönü ve KLP Hemşireliği. VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi, İstanbul, 2-4 Aralık 2004: 540-557. 6.Özkan S. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. İstanbul, Roche ilaç Sanayi A.Ş, 1993. 7.Özkan S. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. Psikiyatri Temel Kitabı, Editörler: Ertuğrul Köroğlu, Cengiz Güleç. Ankara, 1998: 789-802. 8.Okanlı A, Ekinci M. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001, 4(2): 75-80.
  Yardımcı Kitap 1.Öz F. Saglık Alanında Temel Kavramlar. Ankara, İmaj iç ve Dış Ticaret A.Ş, 2004. 2.Kaçmaz N. Fiziksel Hastalığa Uyum Güçlüğü Yasayan Hastalarda Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği Modeli Geliştirme Çalışması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, 2003. 3.Alaca, Ç. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliğine Duyulan Gereksinimlerin İncelenmesi, Yüksek lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik ABD. Mersin, 2008.
  Döküman ders notları
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere; Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği konusunda genel bilgi kazandırmanın yanı sıra Hasta/sağlıklı bireye bütüncül yaklaşım geliştirmelerini amaçlar.
  Dersin İçeriği 1 Konsültasyon - Liyezon Psikiyatrisi ve Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Kavramları, Genel Psikiyatriden farkları 2 Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatri Hemşireliğine tarihsel bakış 3 KLPnin temel işlevleri 4 Konsültasyon isteme nedenleri ve konsültasyon tipleri 5 KLP hekim-hemşire arasındaki farklar ve benzerlikler 6 KLP hemşirelerinin konsültasyon alanları 7 Psikiyatri- konsültasyon liyezon hemşiresinin özellikleri 8 KLP Hemşiresinin fonksiyonları 9 KLP hemşiresinin rolleri ( klinik/idari) 10 KLP hemşiresinin rolleri(araştırma /eğitim) 11 Konsültasyon hemşireliği ile liyezon hemşireliği arasındaki farklılıklar 12 Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği uygulama modelleri 13 Fiziksel hastalıklarda uygulanan KLP örnekleri 14 Psikolojik hastalıklarda uygulanan KLP örnekleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. -
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 5
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster