ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI HEM 353 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Risk olgusu ile ilgili kavramları analiz eder, riskli grupların kimler olduğunu tanımlar ve riskli grupların sağlık bakım gereksinimlerini belirler.
  2-Riskli grupların hak ve onurunun korunduğu bakım stratejilerini planlar.
  3-Riskli gruplara yönelik planladığı girişimlerini uygular.
  4-Riskli gruplara yönelik uyguladığı girişimleri değerlendirir.
  5-Riskli gruplara yönelik uygulanan ulusal ve uluslararası politikaları takip eder ve damgalama ile mücadele eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Risk olgusu, riskleri ortaya çıkaran durumlar, risk altındaki grupların tanımlanması
  2 Engelli bireyler
  3 Yaşlı bireyler (özellikle yalnız yaşayan, herhangi bir bakım kurumunda kalan ve kronik rahatsızlıkları bulunan)
  4 Çocuklar (parçalanmış ailede yaşayan, yetiştirme yurdunda kalan, çalışan, istismar ve ihmal mağdurları)
  5 Şiddet mağduru kadınlar(fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik şiddete maruz kalan kadınlar, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalan kadınlar)
  6 Evsizler
  7 Tutuklular
  8 Ara Sınav
  9 Yoksullar ve İşsizler
  10 Göçmenler Farklı etnik gruplar
  11 Savaş mağduru aileler
  12 Madde bağımlıları
  13 Cinsel yönelimi farklı olan bireyler
  14 Damgalanan bireyler Kronik hastalığa/herhangi bir engelli bireye sahip aileler
  15 Riskli gruplara yönelik hemşirelik yaklaşımları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Deniz M.E., Arslan C., Hamarta E.,(2013). Riskli Gruplar İçin Yaşam Becerileri Geliştirme Programı? Maya akademi. 2.Canatan K., (2012). Göçmenlerin Kimlik ArayışıKitapevi yayınları 3.Seyyar A. (2013). Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinde Sosyal Bakım Rağbet yayınları 4.Uluocak Ş.,, Özbay D., Gökulu G., Etizer Karacık N., Bilir O.,(2014). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet.Paradigma Akademi Yayınları. İstanbul. 5.Aydemir E., Karal D., (2012). ?Türkiye`de Kadına Yönelik Şiddet? İstanbul 6.Türkiye?de Evsizlere Dair Rapor 2011. 7.Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu Ve Hükümlülerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hakkında İnceleme Raporu-2014. http://www.tihk.gov.tr/www/files/tihk_rapor_metris.pdf 8.Carol T. Miller* and Cheryl R. Kaise ?A Theoretical Perspective on Coping With Stigma? Journal of Social Issues, Vol. 57, No. 1, 2001, pp. 73?92 9.Şah U.(2012). Eşcinselliğe, Biseksüelliğe ve Transseksüelliğe İlişkin Tanımlamaların Homofobi ve LGBT Bireylerle Tanışıklık Düzeyi ile İlişkisi. Psikoloji Çalışmaları Dergisi 32-2 (2012) 23-49.
  Yardımcı Kitap 1.Sebald W. G., (2006). Göçmenler. Can yayınları 2.Keçe A. C. (2009). Eşcinsellik Kader Değildir. Pusula yayınevi, Ankara. 3.Çelebi E., Sokakta Yaşayanlara Yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları için toplumsal algının belirlenmesi? Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 7:33. 4.Yakışır B., (2006). Türkiye?de Tutuklu Ve Hükümlülerin Yeniden Sosyalleştirilmesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Tezi.
  Dersin Amacı Öğrencilere, risk altındaki bireylerin kimler olduğu ve bu bireylere yönelik uygulanabilecek sağlık hizmetleri konusunda genel bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği 1 Risk olgusu, riskleri ortaya çıkaran durumlar, risk altındaki grupların tanımlanması 2 Engelli bireyler 3 Yaşlı bireyler (özellikle yalnız yaşayan, herhangi bir bakım kurumunda kalan ve kronik rahatsızlıkları bulunan) 4 Çocuklar (parçalanmış ailede yaşayan, yetiştirme yurdunda kalan, çalışan, istismar ve ihmal mağdurları) 5 Şiddet mağduru kadınlar(fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik şiddete maruz kalan kadınlar, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalan kadınlar) 6 Evsizler 7 Tutuklular 8 Yoksullar ve İşsizler 9 Göçmenler Farklı etnik gruplar 10 Savaş mağduru aileler 11 Madde bağımlıları 12 Cinsel yönelimi farklı olan bireyler 13 Damgalanan bireyler Kronik hastalığa/herhangi bir engelli bireye sahip aileler 14 Riskli gruplara yönelik hemşirelik yaklaşımları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 5
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. 3
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 5
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 3
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster