ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hemşirelikte Simülasyon Uygulamaları HEM 213 GÜZ-BAHAR 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hemşirelik eğitiminde simülasyon uygulamalarının önemini kavrar
  2-Simülasyon tipleri, avantajları ve dezavantajlarını açıklar
  3-Senaryo eşliğinde simülasyon uygulaması gerçekleştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Simülasyonun tanımı ve tarihçesi ve Laboratuvar uygulaması Yazılı vaka çalışması için hemşirelik sürecinin çalışılması
  2 Simülasyon sınıflandırmaları ve Laboratuvar uygulaması Laboratuvarda uygulanacak simülasyon uygulamasına yönelik senaryoya çalışılması
  3 Simülasyon tipleri ve Laboratuvar uygulaması Rol play uygulamasına yönelik senaryoya çalışılması
  4 Simülasyon kullanımının avantajları ve Laboratuvar uygulaması Laboratuvarda uygulanacak simülasyon uygulamasına yönelik senaryoya çalışılması
  5 Simülasyon kullanımının dezavantajları ve Laboratuvar uygulaması Yazılı vaka çalışması için hemşirelik sürecinin çalışılması
  6 Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı ve Laboratuvar uygulaması Laboratuvarda uygulanacak simülasyon uygulamasına yönelik senaryoya çalışılması
  7 Jeffries?in simülasyon çerçevesi ve Laboratuvar uygulaması Laboratuvarda uygulanacak simülasyon uygulamasına yönelik senaryoya çalışılması
  8 Ara Sınav
  9 Simülasyon uygulamasının aşamaları ve Laboratuvar uygulaması Rol play uygulamasına yönelik senaryoya çalışılması
  10 INACSL Simülasyon en iyi uygulama standartları ve Laboratuvar uygulaması Laboratuvarda uygulanacak simülasyon uygulamasına yönelik senaryoya çalışılması
  11 Simülasyon tasarımı ve Laboratuvar uygulaması Laboratuvarda uygulanacak simülasyon uygulamasına yönelik senaryoya çalışılması
  12 Çözümleme süreci ve Laboratuvar uygulaması Laboratuvarda uygulanacak simülasyon uygulamasına yönelik senaryoya çalışılması
  13 Çözümleme teknikleri ve Laboratuvar uygulaması Yazılı vaka çalışması için hemşirelik sürecinin çalışılması
  14 Senaryo yazım süreci ve Laboratuvar uygulaması Laboratuvarda uygulanacak simülasyon uygulamasına yönelik senaryoya çalışılması
  15 Senaryo yazımı ve Laboratuvar uygulaması Laboratuvarda uygulanacak simülasyon uygulamasına yönelik senaryoya çalışılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Dr. Müjgan ONARICI
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Müjgan Onarıcı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Karabacak, Ü., Uğur, E. (2019). Sağlık bilimlerinde simülasyon: Kavramdan uygulamaya. (1. Basım). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
  Yardımcı Kitap 1. Gaberson KB, Oermann MH, Shellenbarger T. (2016). Hemşirelikte klinik öğretim stratejileri. (4.Basım). Çev. Ed. F.K. Özdemir, Z.A. Şahin, D.K. Alemdar, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. 2. Oermann, MH. (2015). Hemşirelikte öğretim ve eğiticinin rolü. (1. Basım). Çev Ed. S. Arslan, N. Kuzu Kurban, Anı Yayıncılık, Ankara.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin klinikte görülme sıklığı az olan vakalara yönelik uygulamalar yapabilmeleri, pratik uygulamalarını tekrarlayabilmeleri, klinik öncesinde bakım uygulayarak kliniğe yönelik anksiyetelerinin azalmasını ve tekrarlı uygulamalar ile hata yapma oranının azalmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Simülasyonun tanımı ve tarihçesi ve Laboratuvar uygulaması Simülasyon sınıfladırmaları ve Laboratuvar uygulaması Simülasyon tipleri ve Laboratuvar uygulaması Simülasyon kullanımının avantajları ve Laboratuvar uygulaması Simülasyon kullanımının dezavantajları ve Laboratuvar uygulaması Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı ve Laboratuvar uygulaması Jeffries?in simülasyon çerçevesi ve Laboratuvar uygulaması Simülasyon uygulamasının aşamaları ve Laboratuvar uygulaması INACSL Simülasyon en iyi uygulama standartları ve Laboratuvar uygulaması Simülasyon tasarımı ve Laboratuvar uygulaması Çözümleme süreci ve Laboratuvar uygulaması Çözümleme teknikleri ve Laboratuvar uygulaması Senaryo yazım süreci ve Laboratuvar uygulaması Senaryo yazımı ve Laboratuvar uygulaması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. -
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 4
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 4
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster