ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İktisat II SAY104 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genel iktisat kavramlarını bilir, açıklar.
  2-Enflasyon, işsizlik konuları hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Merkez Bankasının yapısı ve görevlerini bilir.
  4-Arz talep kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
  5-Para politikası hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Makroiktisadi Kavramlar İlgili konuya çalışma, araştırma
  2 Milli Gelir Hesaplaması İlgili konuya çalışma, araştırma
  3 Enflasyon Hesaplaması İlgili konuya çalışma, araştırma
  4 İşsizlik Hesaplaması İlgili konuya çalışma, araştırma
  5 Keynesyen Model ve Milli Gelir Hesaplanması İlgili konuya çalışma, araştırma
  6 Maliye Politikası İlgili konuya çalışma, araştırma
  7 Merkez Bankası: Temel Görevleri, Yapısı İlgili konuya çalışma, araştırma
  8 Ara Sınav
  9 Merkez Bankası: Temel Görevleri, Yapısı İlgili konuya çalışma, araştırma
  10 Para Arzı Yaratma Süreci İlgili konuya çalışma, araştırma
  11 Para Politikası, Talebi, Para Talebini Etkileyen Faktörler İlgili konuya çalışma, araştırma
  12 Faizlerin Belirlenmesi İlgili konuya çalışma, araştırma
  13 Mal Piyasası ve Para Piyasası Arasındaki İlişki İlgili konuya çalışma, araştırma
  14 Toplam Talep ve Toplam Arz İlgili konuya çalışma, araştırma
  15 Toplam Talep ve Toplam Arz İlgili konuya çalışma, araştırma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. ÖMğr. Üyesi Sinan Bulut
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike Esen
  Kaynaklar Prof. Dr. Zeynel Dinler (2018) İktisada Giriş. Ekin kitabevi Cem Somel (2014). Makroiktisada Giriş. Yordam Kitap. İstanbul Erdal M.Ünsal (2014). Makro İktisada Giriş. Genişletilmiş 4.Baskı. İmaj Yayınevi. Ankara Fikret Şenses (2017). İktisada (Farklı Bir) Giriş. İletişim Yayınları, İstanbul. Sadun Aren (2007). Ekonomi Dersleri. İmge Kitabevi. 2.Baskı. Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere iktisat literatüründe kullanılan kavramları anlama, analiz edebilme ve güncel iktisadi sorunları takip edebilme yeteneği kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Makro iktisat alanında kullanılan kavramları, gelir ve enflasyon hesaplamaları, maliye politikaları, para arzı ve para piyasa ilişkileri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 2
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 3
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 3
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster