ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yönetimin Genel İlkeleri SAY108 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yönetim teorilerinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Bir örgütün iç ve dış çevresi arasında ayrım yapar.
  3-Bireysel ve grup davranışlarının örgütlerin performansını nasıl etkilediğini analiz eder.
  4-Çeşitli motivasyon tekniklerini tanımlar.
  5-Yönetim, liderlik ve organizasyon arasında ayrım yapar.
  6-Liderlik özelliklerini ve teorilerini bilir.
  7-Bir organizasyondaki iletişim türlerini bilir.
  8-Değişim yönetiminin neden önemli olduğunu bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Örgüt Ve Yönetime İlişkin Temel Kavramlar
  2 Örgüt Ve Yönetime İlişkin Temel Kavramlar
  3 Klasik Ve Neo Klasik Yönetim Kuramları
  4 Modern Yönetim Kuramları
  5 Örgütlerde Amaç Ve Planlama
  6 Örgüt Çevre İlişkisi
  7 Yönetimde Karar Verme
  8 Ara Sınav
  9 Örgütleme
  10 Güdüleme
  11 Liderlik
  12 Kontrol
  13 İletişim
  14 Değişim Yönetimi
  15 Çatışma Yönetimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Kaynaklar Tamer Koçel, (2015). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım, İstanbul. Erol Eren, (2009). Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu kurs, öğrencilerin organizasyonları ve organizasyon süreçlerini anlama çerçevelerini sunarak, bir yönetici olarak organizasyonları ve öğrencilerin becerilerini anlama becerisini geliştirmek için tasarlanmıştır. Ders öğrencilere örgütsel teori, örgütsel davranış ve yönetim uygulamaları hakkında bilgi verecektir.
  Dersin İçeriği Yönetim ve organizasyon dersi işletme yönetiminin temel kavramları ve yönetim fonksiyonlarını içerir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. -
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 2
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 5
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 3
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. -
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 4
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 4
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster