ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tıbbi Dokümantasyon SAY209 GÜZ 2+0 Fakülte Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tıbbı dokümantasyonun temel kavramlarını bilir
  2-Hasta dosyalarının arşivlenmesini bilir
  3-ICD kodlama sistemini bilir
  4-Arşiv biriminin işleyişini bilir
  5-Tıbbi kayıtların sorumluluğu ve mahremiyeti konusunda yasal düzenlemeleri bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   67
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,23 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar
  2 Hastane Bilgi Sistemleri
  3 Dosyalama - Arşivleme
  4 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması
  5 Yazışma Teknikleri
  6 Hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması
  7 Hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları
  8 Ara Sınav
  9 Hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indeksler
  10 Tıbbi Terminoloji
  11 Tıbbi Terminoloji
  12 Hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri
  13 Hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri
  14 Sağlık Bilgi Sistemi
  15 Değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Yücesan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike Esen
  Kaynaklar Editör; Aslan Kaplan, Aylanur Ataklı. Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik, 2015 Güneş Tıp Kitapları.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sağlık kurumlarındaki tıbbi kayıtların önemleri, hazırlanışları, kullanımları, saklanması ve korunması konusunda bilgi vermek.
  Dersin İçeriği Hasta kayıtlarının tutulması, korunması, saklanması, önemi, ICD kodlaması, Arşivleme sistemleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 3
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 1
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 1
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 2
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 1
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. 2
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 3
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster