ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış SAY211 GÜZ 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Örgütsel davranışın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlar.
  2-Yöneticilerin, çalışanları motive etmek ve kontrol etmek için nasıl davranmaları gerektiği hakkındaki teorileri anlar.
  3-Örgüt kültürünü tanımlar ve farklı örgüt kültürü türlerini açıklar.
  4-Yöneticilerin çeşitliliği etkin bir şekilde yönetmek için atabilecekleri adımları sıralar.
  5-Yöneticilerin tasarlayabilecekleri örgütsel yapı türlerini tanımlar.
  6-Liderliğin ne olduğunu ve etkili bir lider için nelerin gerektiğini açıklar.
  7-Grupların ve ekiplerin neden örgütün etkinliğine katkıda bulunduğunu açıklar.
  8-Yöneticilerin örgütsel çatışmayı etkili bir şekilde çözmek için kullanabilecekleri çatışma yönetimi stratejilerini anlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011212
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   113
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,77 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Örgütsel Davranışa Giriş
  2 Örgütlerde Çeşitlilik
  3 Tutumlar ve İş tatmini
  4 Duygular ve Duygu Durumlar
  5 Kişilik ve Değerler
  6 Motivasyon
  7 Grup Davranışının Temelleri ve Çalışma Takımları
  8 Ara Sınav
  9 Liderlik
  10 Güç ve Politika
  11 Çatışma Yönetimi
  12 Örgüt Yapısının Temelleri
  13 Örgüt Kültürü
  14 Örgütsel Değişim
  15 Stres Yönetimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
  Kaynaklar Gülsün Erigüç, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi Bildiriler Vol. I Selma Höyük, Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım , 2017 Stephan Robbins , Timothy A. Judge, (2012). Örgütsel Davranış - Organizational Behavior, Çev. İnci Erdem, Nobel Akademik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Örgütsel Davranış, örgüt içindeki bireylerin, grupların ve örgütün kendi davranışlarının incelenmesidir. Ders, öğrencilerin insan kaynağını yönetmedeki problemler ve fırsatlar hakkında farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Ders, örgütlerde çeşitlilik, tutumlar ve iş tatmini, duygular ve duygu durumlar, kişilik ve değerler, motivasyon, grup davranışı ve çalışma takımları, liderlik, güç ve politika, çatışma yönetimi, örgüt yapısı, örgüt kültürü, örgütsel değişim ve stres yönetimi konularını kapsamaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. -
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 5
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. -
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 3
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster