ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Hizmetleri Pazarlaması SAY213 GÜZ 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Pazarlamanın temel ilkelerini bilir
  2-Sağlık hizmetlerinin özelliklerini bilir
  3-Hasta davranışlarını ve sağlık hizmetlerine olan talebi kavrar
  4-Sağlık kurumlarında markalaşma sürecini bilir
  5-Sağlık hizmetleri pazarlamasında yeni yaklaşımları bilir
  6-Sağlık hizmetleri pazarlamasında güncel eleştirel konuları tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Pazarlama ve pazarlamanın temel ilkeleri
  2 Pazarlama ve pazarlamanın temel ilkeleri
  3 Sağlık hizmetleri, sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi
  4 Sağlık hizmetlerinin özellikleri
  5 Sağlık hizmeti pazarlamasında ürün ve hizmet tanımı
  6 Hasta, tüketici ve müşteri kavramları
  7 Sağlık hizmeti tüketicisi (hasta) satınalma süreci ve hasta davranışları
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık hizmetlerinde ürünün yaşam seyri ve pazarlama stratejileri
  10 Sağlık hizmetlerinde ürünün yaşam seyri ve pazarlama stratejileri
  11 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları
  12 Sağlık Kurumlarında Dağıtım ve Tutundurma
  13 Sağlık işletmelerinde markalaşma ve marka yönetimi
  14 Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Çağdaş Yaklaşımlar
  15 Sağlık hizmetleri pazarlamasına getirilen eleştiriler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Örğ. Üyesi Ülkühan Bike Esen Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Yücesan
  Kaynaklar Dilaver TENGİLİMOĞLU, 2014, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi Montague Brown, Healthcare Marketing Management, Health Care Management Review, An Aspen Publication, 1992 Philip Kotler and Roberta N. Clarke, Marketing for Health Care Organizations, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey Philip Kotler, Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri, Acar Matbaacılık, Ocak 2006, İstanbul. (Çev. Ümit Şensoy) Yavuz Odabaşı, Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık, Nisan 2000, İstanbul
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Pazarlamanın temel kavramlarının ve ilkelerinin irdelenmesi ve sağlık hizmetlerinde ürünün yaşam seyri ve pazarlama stratejilerinin aktarılması, sağlık hizmetleri pazarlamasında çağdaş yaklaşımların tartışılması ve sağlık hizmetleri pazarlamasına getirilen eleştirilerin değerlendirilmesi amçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Pazarlanın temel tanımları, sağlık hizmetinini özellikleri, hasta davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, sağlık hizmetleri pazarlamasında yeni yaklaşımlar ve güncel eleştirel konular.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 4
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 2
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 3
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 1
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 4
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 3
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster