ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Sağlık Sistemi SAY206 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türk sağlık sisteminin tarihsel sürecini açıklar
  2-Sağlıkta dönüşüm programı bileşenlerini anlatır
  3-Aile hekimliğini değerlendirir
  4-Sağlık Bakanlı`ğının yapısını bilir
  5-Türk sağlık sistemini tartışır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Cumhuriyet dönemi öncesi sağlık sistemi İlgili konunun çalışılması
  2 1923-1937 dönemi Sağlık Politikaları İlgili konunun çalışılması
  3 1937-1960 dönemi Sağlık Politikaları İlgili konunun çalışılması
  4 1960-1980 dönemi Sağlık Politikaları İlgili konunun çalışılması
  5 1980-2002 dönemi Sağlık Politikaları İlgili konunun çalışılması
  6 Sağlıkta Dönüşüm Programı İlgili konunun çalışılması
  7 Sağlıkta Dönüşüm Programı İlgili konunun çalışılması
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye Sağlık Sistemi Örgütlenmesi İlgili konunun çalışılması
  10 Sağlık Bakanlığı Teşkilat yapısı İlgili konunun çalışılması
  11 2. ve 3. Basamak Sağlık Hizmetleri örgütlenmesi İlgili konunun çalışılması
  12 Aile Hekimliği Uygulaması İlgili konunun çalışılması
  13 Halk sağlığı uygulamaları İlgili konunun çalışılması
  14 Sağlık sisteminde geri ödeme kuruluşları İlgili konunun çalışılması
  15 Sağlık sisteminde geri ödeme kuruluşları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Yücesan Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike Esen
  Kaynaklar Metin Ateş, Sağlık Sistemleri, Seçkin Kitabevi, 2016
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Türk sağlık sisteminin tarihsel sürecinin, dönemsel gelişiminin ve mevcut sağlık sistemi yapılanması ve işyeyişinin anlatmak.
  Dersin İçeriği Türk sağlık sisteminin tarihsel süreci, dönemsel gelişimi ve mevcut sağlık sistemi yapılanması, Sağlık Bakanlığı yapısı, aile hekimliği, 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarının yapısı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 2
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 3
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 4
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 2
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. -
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster