ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Sosyolojisi SAY210 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlığın tanımını yapar
  2-Sosyal yapı, işsizlik ve stresin sağlığa etkilerini bilir
  3-Ulaşım, beslenme ve yaşlanmanın toplum sağlığına etkilerini tartışır
  4-Toplumsal cinsiyet eşitsiliğinin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirir
  5-Sağlık istatistikleri konusunda bilgi sahibi olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011212
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   137
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,57 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplumsal yapı ve sağlık İlgili konunun çalışılması
  2 Sağlığın tanımı ve unsurları İlgili konunun çalışılması
  3 Sağlığın sosyal belirleyicileri İlgili konunun çalışılması
  4 Sosyal yapı, stress İlgili konunun çalışılması
  5 İşsizlik ve sağlık İlgili konunun çalışılması
  6 Ulaşım ve sağlık İlgili konunun çalışılması
  7 Gıda ve sağlık İlgili konunun çalışılması
  8 Ara Sınav
  9 Yaşlılık ve sağlık İlgili konunun çalışılması
  10 Din ve sağlık İlgili konunun çalışılması
  11 Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve sağlık İlgili konunun çalışılması
  12 Kentleşme ve sağlık İlgili konunun çalışılması
  13 Cinsel davranışlar ve sağlık İlgili konunun çalışılması
  14 Sağlık istatistikleri değerlendirme İlgili konunun çalışılması
  15 Sağlık istatistikleri değerlendirme İlgili konunun çalışılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Banuçicek Yücesan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike Esen
  Kaynaklar Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık sosyolojisi, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. Nurşen Adak, Sağlık Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016 Erhan Tecim, Sağlık Sosyolojisi, Çizgi kitabevi, 2018
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sağlığın sosyal belirleyicilerinin anlatılması ve bu belirleyicilerin birey ve toplum sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi.
  Dersin İçeriği Sağlık ve toplum tanımı, Sosyal yapı, işsizlik ve stresin sağığa etkisi, ulaşım, gıda, eşitsizliklerin ve yaşlanmanın sağlık statüsüne etkisi, sağlık istatistiklerinin değerlendirlmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 3
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 1
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 1
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 5
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 1
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster