ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim SAY302 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Strateji oluşturma ve uygulama ile ilgili temel kavramları, prensipleri ve yöntemleri açıklar.
  2-Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetişim Sistemini açıklar
  3-Sağlığın Geleceğini Tasarımını Kavrar
  4-Sağlık Stratejisi Evrensel Etik İlkelerini Bilir
  5-Sağlıkta Stratejik Kontrol Sistemlerini Değerlendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011717
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Stratejik Yönetimin Temel Kavramları
  2 Stratejik Yönetimin Temel Kavramları
  3 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetişim Sistemi
  4 Geleceğin Sağlık Yönetimi ve Amaç Belirleme
  5 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Plan Sistemi
  6 Sağlıkta Stratejik Yönetişim Süreci
  7 Sağlığın Geleceğini Tasarım
  8 Ara Sınav
  9 Sağlıkta Stratejik Yönetişim Teknikleri
  10 Geleceğin Akıllı-Sürdürülebilir Sağlık Bakım Tasarımı
  11 Sağlık Stratejisi Evrensel Etik İlkeleri
  12 Sağlık Stratejisi Kriz Yönetim Sistemleri
  13 Sağlık Organizasyonunda Stratejik Değişim Performansı
  14 Sağlıkta Stratejik Eğitim Sistemi
  15 Sağlıkta Stratejik Kontrol Sistemleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Kaynaklar Özgür Uğurluoğlu, İpek Bilgin Demir ve Duygu Ürek, (2019). Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Nobel Akademik Yayıncılık. Akın Marşap, Sağlıkta Stratejik Yönetim (SASYÖN). Beta Basım, 2015 Erol Eren, (2018). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders, strateji oluşturmanın ve rekabetçi analizin temel kavramlarını, araçlarını ve prensiplerini tanıtmaktadır. Ders, sağlık yönetimi perspektifi ile, sağlık kurumlarını çevresel etkenler ile beraber değerlendirerek strateji geliştirmeyi sağlayacak konuların aktarılmasını amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Stratejik Yönetimin Temel Kavramları, Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetişim Sistemi, Sağlık Kurumlarında Startejik Planlar, Evrensel Etik İlkeler ve Stratejik Değişimler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 5
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 1
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 2
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 1
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 4
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. -
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 3
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 2
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster